Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż mebli z podziałem na zadania dla PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

Numer przetargu: KAI.262.3.2019
Informacja opublikowana: 23.10.2019, 13:48
Data zakończenia przetargu: 04.11.2019, 12:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 05.12.2019, 16:00 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt:
Podlega Ustawie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja z otwarcia ofert z dnia 04.11.2019

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów.

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż mebli z podziałem na zadania dla

PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

Do pobrania:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu,
 2. SIWZ,
 3. Załącznik nr 1a- Opz,
 4. Załacznik nr 1b-Opz,
 5. Załącznik nr 1c-Opz,
 6. Załacznik nr 1d- Opz,
 7. Załącznik nr 1e-Opz,
 8. Załacznik nr 1f-Opz,
 9. Załącznik nr 2 - Formularz cenowo-ofertowy.,
 10. Załącznik nr 3 - Grupa kapitałowa,
 11. Załącznik nr 4- Projekt umowy,
 12. Załacznik nr 5-Oświadczenie.
Opublikował: Batrosz Budny
Publikacja dnia: 23.10.2019, 13:48
Dokument oglądany razy: 906