Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowania z podziałem na zadania dla PWSZ w Ciechanowie

Numer przetargu: KAG.262.22.2019
Informacja opublikowana: 30.08.2019, 13:34
Data zakończenia przetargu: 10.09.2019, 10:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 10.09.2019, 10:30 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt: Mirosława Trętowska - 236722050 wew. 2091
Podlega Ustawie

Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowiania


Informacja z dnia 07.10.2019r.


Wniosek o wydłużenie terminu związania z ofertą


Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 01.10.2019 r.


 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 26.09.2019r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 11.09.2019r.

Pytania i odpowiedzi z dnia 04.09.2019

Pytania i odpowiedzi z dnia 03.09.2019


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechnowie zaprasza do składania ofert na zadanie pn. " Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowania z podziałem na zadania". 

 

Załączniki : 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1a - Opis przedmiotu zamówienia
 4. Załącznik nr 1b - Opis przedmiotu zamówienia
 5. Załącznik nr 2 - Formularz cenowo-ofertowy (wraz z załącznikami dla zadania 1 i 2)
 6. Formularz cenowo-ofertowy dla zadania 1
 7. Formularz cenowo-ofertowy dla zadania 2
 8. Załącznik nr 3 - Oświadczenie
 9. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 10. Załącznik nr 5 - Projekt umowy
 11. Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw
Opublikował: Batrosz Budny
Publikacja dnia: 30.08.2019, 13:34
Dokument oglądany razy: 977