Świadczenie usługi opiekuna obowiązkowych praktyk zawodowych studentów, w ramach projektu pn.: „Pielęgniarstwo zawód z przyszłością – wsparcie dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo PWSZ w Ciechanowie”

Numer przetargu: KAI.262.25.2020
Informacja opublikowana: 08.12.2020, 15:21
Data zakończenia przetargu: 16.12.2020, 11:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 00.00.0000, 00:00 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt:
Nie podlega Ustawie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 16.12.2020


Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opiekuna obowiązkowych praktyk zawodowych studentów, w ramach projektu pn.: „Pielęgniarstwo zawód z przyszłością – wsparcie dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo PWSZ w Ciechanowie”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki : 

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
  3. Załącznik nr 2 - Formularz oferty
  4. Załącznik nr 3 - Oświadczenia
  5. Załącznik nr 4 - Projekt umowy
Opublikował: Andrzej Pietroń
Publikacja dnia: 08.12.2020, 15:21
Dokument oglądany razy: 647