Przedmiot zamówienia: „Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z podziałem na zadania”

Numer przetargu: KAI.262.7.2020
Informacja opublikowana: 09.07.2020, 14:55
Data zakończenia przetargu: 24.07.2020, 11:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 24.08.2020, 11:00 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt:
Podlega Ustawie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


 

Ważne !!!  Zmiana przedmiaru.

PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA
im. Ignacego Mościckiego
:

Przedmiot zamówienia:  „Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z podziałem na zadania”
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu,
 2. SIWZ,
 3. Wszczęcie postępowania,
 4. Załacznik nr 1-Opz,
 5. Załącznik nr 1a Dokumentacja techniczna,
 6. Załącznik nr 2- Oferta,
 7. Załacznik nr 2a- Przedmiary,
 8. Załacznik nr 3-Oświadczenie,
 9. Załącznik nr 4- Grupa kapitałowa,
 10. Załącznik nr 5 - Projekt umowy,
 11. Załącznik nr 6- Wykaz osób.

 

Opublikował: Batrosz Budny
Publikacja dnia: 09.07.2020, 14:55
Dokument oglądany razy: 707