OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNIE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

Numer przetargu: RŚZ.262.6.2019
Informacja opublikowana: 20.05.2019, 12:14
Data zakończenia przetargu: 28.06.2019, 12:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 28.06.2019, 12:00 (rozstrzygnięty)
Kontakt:
Podlega Ustawie

Informacji o udzieleniu zamówienia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.06.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przedmiotem zamówienia jest:

przeprowadzenie szkoleń dla pracowników PWSZ w Ciechanowie w związku z realizacją projektu: "Kompetentni i nowocześni PWSZ w Ciechanowie".

1. Ogłoszenie
2. Formularz ofert
3. Projekt umowy - Załącznik nr 2
4. Wykaz usług - Załącznik nr 3
5. Oświadczenie Wykonawcy - Załącznik nr 4

Opublikował: Andrzej Pietroń
Publikacja dnia: 20.05.2019, 12:14
Dokument oglądany razy: 1 004