Skład Rady Uczelni

Wersje archiwalne strony:
 • Rada Uczelni wersja z dnia 30.11.2022, 10:08
  powód zmiany: wybory uzupełniające do Rady Uczelni
 • Rada Uczelni wersja z dnia 29.09.2022, 10:53
  powód zmiany: Śmierć członka Rady Uczelni
 • Rada Uczelni wersja z dnia 28.05.2019, 13:50
  powód zmiany: Aktualizacja składu Rady Uczelni
 • Rada Uczelni wersja z dnia 26.06.2023, 11:26
  powód zmiany: Zmiana składu Rady Uczelni w skutek wygaśnięcia mandatu.
 • Rada Uczelni wersja z dnia 24.10.2019, 13:13
  powód zmiany: Wygaśnięcie mandatu dr Arkadiusza Mellera, wybór dr inż. Andrzeja Kornety
 • Rada Uczelni wersja z dnia 12.03.2020, 09:25
  powód zmiany: Wybór nowej przewodniczącej RUSS
 • Rada Uczelni wersja z dnia 04.10.2021, 13:05
  powód zmiany: Aktualizacja składu Rady Uczelni
 • Rada Uczelni wersja z dnia 04.10.2021, 11:37
  powód zmiany: Zmiana składu Rady Uczelni
 • Rada Uczelni wersja z dnia 04.01.2021, 13:06
  powód zmiany: Zmiana składu Rady Uczelni
 • Rada Uczelni wersja z dnia 01.09.2020, 08:08
  powód zmiany: Zmiana składu rady uczelni.

Wersje archiwalne załączników do strony: Nie było zmian