Senat

Wersje archiwalne strony:
 • Senat wersja z dnia 29.09.2022, 10:52
  powód zmiany: Usunięcie członka Senatu - wygaśnięcie mandatu
 • Senat wersja z dnia 28.12.2021, 14:26
  powód zmiany: Aktualizacja składu Senatu
 • Senat wersja z dnia 25.05.2023, 13:38
  powód zmiany: Aktualizacja składu Senatu po wyborach uzupełniających
 • Senat wersja z dnia 24.10.2019, 13:13
  powód zmiany: Wygaśnięcie mandatu dr Arkadiusza Mellera
 • Senat wersja z dnia 22.12.2022, 09:01
  powód zmiany: Dodanie członka Senatu
 • Senat wersja z dnia 21.03.2019, 10:34
  powód zmiany: Aktualizacja składu Senatu
 • Senat wersja z dnia 16.01.2023, 08:52
  powód zmiany: Wygaśnięcie mandatu dr Anny Strumińskiej – Doktór 
 • Senat wersja z dnia 13.12.2018, 20:29
  powód zmiany: aktualizacja składu Senatu
 • Senat wersja z dnia 12.03.2020, 09:24
  powód zmiany: Nowa kadencja Senatu Uczelni
 • Senat wersja z dnia 07.10.2020, 15:12
  powód zmiany: Zmiana składu Senatu
 • Senat wersja z dnia 04.10.2021, 11:35
  powód zmiany: Uzupełnienie składu senatu.
 • Senat wersja z dnia 04.10.2021, 11:28
  powód zmiany: Zmiana składu Senatu
 • Senat wersja z dnia 04.05.2023, 08:50
  powód zmiany: Wygaśnięcie mandatu członka Senatu
 • Senat wersja z dnia 03.01.2019, 11:53
  powód zmiany: aktualizacja składu Senatu
 • Senat wersja z dnia 01.09.2020, 08:09
  powód zmiany: Poprawa omyłki pisarskiej

Wersje archiwalne załączników do strony: Nie było zmian