Zapytanie cenowe pn.: „Usługa dostosowania strony internetowej Uczelni na potrzeby zwiększenia dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi standardami WCAG”.

Wersje archiwalne przetargu: Nie było zmian
Wersje archiwalne załączników do przetargu: Nie było zmian