Przedmiot zamówienia: „Dostawa i instalacja komory przeznaczonej do badań odporności wyrobów i materiałów na działanie mgły solnej oraz na działanie atmosfery nasyconej parą wodną”.

Wersje archiwalne przetargu: Nie było zmian
Wersje archiwalne załączników do przetargu: Nie było zmian