Przedmiot zamówienia: "Dostawa sprzętu medycznego dla Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie - z podziałem na zadania"

Wersje archiwalne przetargu: Nie było zmian
Wersje archiwalne załączników do przetargu: Nie było zmian