Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie zaprasza do złożenia oferty na wynajem pomieszczeń parteru i niskiego parteru z przeznaczeniem do prowadzenia działalności kulturalno – rozrywkowej i gastronomicznej, zlokalizowan

Wersje archiwalne przetargu: Nie było zmian
Wersje archiwalne załączników do przetargu: Nie było zmian