Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż mebli z podziałem na zadania dla PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

Wersje archiwalne przetargu:

Wersje archiwalne załączników do przetargu: Nie było zmian