BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 24.10.2019, zmieniona z powodu:
Dodanie ogłoszeń o konkursach na stanowiska pracy w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Konkurs na stanowisko wykładowcy na kierunku LOGISTYKA (nr KONKURS 6/WTS/LOG/2020)

koniec: 31.08.2020, 23:59, rozstrzygnięcie: 25.09.2020, 23:59 (nierozstrzygnięty)

DZIEKAN
WYDZIAŁU NAUK TECHNICZNYCH I SPOŁECZNYCH
Filia w Mławie
PAŃSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ
im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

ul. Warszawska 52, 06-500 Mława
Tel: 23 654 98 08
e-mail: wts@puzim.edu.pl

ogłasza
KONKURS 6/WTS/LOG/2020

na stanowisko wykładowcy
na kierunku LOGISTYKA

(umowa o pracę)


Kandydaci powinni spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. 2018 poz.1668). Warunki pracy i płacy według obowiązującej Ustawy.

Wymagania:

 • posiadać tytuł naukowy magistra w dziedzinie nauk społecznych lub nauk inżynieryjno-technicznych lub nauk humanistycznych
 • udokumentowane osiągnięcia w działalności dydaktycznej i zawodowej
 • doświadczenie zawodowe do prowadzenia zajęć praktycznych, ćwiczeń i laboratoriów z następujących przedmiotów:
  • Logistyka produkcji
  • Logistyka zaopatrzenia
  • Logistyka dystrybucji
  • Systemy informatyczne w logistyce
  • Systemy klasy ERP w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  • Laboratorium procesów logistycznych w przedsiębiorstwie
  • Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce
  • Ekonomika transportu
  • Logistyka miejska
  • Transport i spedycja
  • Logistyka recyklingu i utylizacji
  • Zarządzanie produkcją i usługami
  • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
  • Projektowanie procesów logistycznych
  • Ekologistyka
  • Zarządzanie zapasami
  • Gospodarka magazynowa
  • Zarządzanie ryzykiem w logistyce
  • Planowanie i sterowanie produkcji w przedsiębiorstwie
  • Ergonomia i BHP
  • Zarządzanie
  • Ekonomia
  • Kaizen i metody rozwiązywania problemów
  • Organizacja centrów logistycznych
  • Negocjacje w łańcuchu dostaw
  • Laboratorium systemów informatycznych w transporcie
  • Opakowania i jednostki ładunkowe
  • Dokumentacja w transporcie drogowym
  • Technologia transportu i przeładunku
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym
  • Logistyka recyklingu i utylizacji
  • Analiza rynku i konkurencji

Przystępując do konkursu należy dostarczyć:

 1. Podanie o zawarcie umowy o pracę
 2. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych
 3. Oświadczenie o podst. miejscu pracy
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
 5. Oświadczenie kandydata do zatrudnienia
 6. Oświadczenie kandydat praca PWSZ RODO
 7. Oświadczenie dla celów podatkowych i ubezp. ZUS
 8. Kwestionariusz osobowy
 9. Ankieta – deklaracja

Formularze powyższych dokumentów są do pobrania ze strony PUZ w Ciechanowie. Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu. Dokumenty w zamkniętej kopercie z napisem "WTS konkurs numer 6" należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych w Mławie, ul. Warszawska 52, pok.202 w terminie do dnia:

31 sierpnia 2020 roku

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia:

25 września 2020 roku

Uczelnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

Dziekan
Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Rafał Kostka
Publikacja dnia: 06.07.2020, 10:42

Dokument oglądany razy: 79
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie