BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 24.10.2019, zmieniona z powodu:
Dodanie ogłoszeń o konkursach na stanowiska pracy w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy na kierunku LOGISTYKA (nr KONKURS 5/WTS/LOG/2020)

koniec: 31.08.2020, 23:59, rozstrzygnięcie: 25.09.2020, 23:59 (nierozstrzygnięty)

DZIEKAN
WYDZIAŁU NAUK TECHNICZNYCH I SPOŁECZNYCH
Filia w Mławie
PAŃSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ
im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

ul. Warszawska 52, 06-500 Mława
Tel: 23 654 98 08
e-mail: wts@puzim.edu.pl

ogłasza
KONKURS 5/WTS/LOG/2020

na stanowisko starszego wykładowcy
na kierunku LOGISTYKA

(umowa o pracę)

Kandydaci powinni spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. 2018 poz.1668). Warunki pracy i płacy według obowiązującej Ustawy.

Wymagania:

 • posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie społecznych lub nauk inżynieryjno-technicznych lub nauk humanistycznych
 • udokumentowane osiągnięcia w działalności dydaktycznej i zawodowej
 • doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia dydaktyki z następujących przedmiotów:
  • Ekonomia
  • Zarządzanie sprzedażą i obsługa klienta
  • Analiza rynku i konkurencji
  • Logistyka dystrybucji
  • Ekonomika transportu
  • Ekologistyka
  • Transport i spedycja
  • Zarządzanie ryzykiem w logistyce
  • Logistyka recyklingu i utylizacji
  • Negocjacje w łańcuchu dostaw
  • Prawo i ubezpieczenia w transporcie
  • Międzynarodowy rynek usług logistycznych i spedycyjnych
  • Opakowania i jednostki ładunkowe
  • Systemy i infrastruktura transportu
  • Obsługa celna w przepływie towarów
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym
  • Organizacja centrów logistycznych i spedycyjnych
  • Dokumentacja w transporcie drogowym
  • Technologia transportu i przeładunku

Przystępując do konkursu należy dostarczyć:

 1. Podanie o zawarcie umowy o pracę
 2. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych
 3. Oświadczenie o podst. miejscu pracy
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
 5. Oświadczenie kandydata do zatrudnienia
 6. Oświadczenie kandydat praca PWSZ RODO
 7. Oświadczenie dla celów podatkowych i ubezp. ZUS
 8. Kwestionariusz osobowy
 9. Ankieta – deklaracja

Formularze powyższych dokumentów są do pobrania ze strony PUZ w Ciechanowie. Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu. Dokumenty w zamkniętej kopercie z napisem "WTS konkurs numer 5" należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych w Mławie, ul. Warszawska 52, pok.202 w terminie do dnia:

31 sierpnia 2020 roku

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia:

25 września 2020 roku

Uczelnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

Dziekan 
Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Rafał Kostka
Publikacja dnia: 06.07.2020, 10:34

Dokument oglądany razy: 48
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie