BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 24.10.2019, zmieniona z powodu:
Dodanie ogłoszeń o konkursach na stanowiska pracy w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego na kierunku LOGISTYKA (nr KONKURS 4/WTS/LOG/2020)

koniec: 31.08.2020, 23:59, rozstrzygnięcie: 25.09.2020, 23:59 (nierozstrzygnięty)

DZIEKAN
WYDZIAŁU NAUK TECHNICZNYCH I SPOŁECZNYCH
Filia w Mławie
PAŃSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ
im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

ul. Warszawska 52 , 06-500 Mława
Tel: 23 654 98 08
e-mail: wts@puzim.edu.pl

ogłasza
KONKURS 4/WTS/LOG/2020

na stanowisko profesora nadzwyczajnego
na kierunku LOGISTYKA

(umowa o pracę)

Kandydaci powinni spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. 2018 poz.1668). Warunki pracy i płacy według obowiązującej Ustawy.

Wymagania:

 • posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych
 • udokumentowane osiągnięcia w działalności dydaktycznej i zawodowej
 • doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia dydaktyki z przedmiotów:
  • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
  • Logistyka produkcji
  • Logistyka zaopatrzenia
  • Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce
  • Projektowanie procesów logistycznych
  • Planowanie i sterowanie produkcji w przedsiębiorstwie
  • Ekonometria
  • Statystyka
  • Badania operacyjne
  • Zarządzanie zapasami
  • Gospodarka magazynowa

Przystępując do konkursu należy dostarczyć:

 1. Podanie o zawarcie umowy o pracę
 2. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych
 3. Oświadczenie o podst. miejscu pracy
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
 5. Oświadczenie kandydata do zatrudnienia
 6. Oświadczenie kandydat praca PWSZ RODO
 7. Oświadczenie dla celów podatkowych i ubezp. ZUS
 8. Kwestionariusz osobowy
 9. Ankieta – deklaracja

Formularze powyższych dokumentów są do pobrania ze strony PUZ w Ciechanowie. Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu. Dokumenty w zamkniętej kopercie z napisem "WTS konkurs numer 4" należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych w Mławie, ul. Warszawska 52, pok.202 w terminie do dnia:

31 sierpnia 2020 roku

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia:

25 września 2020 roku

Uczelnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

Dziekan 
Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Rafał Kostka
Publikacja dnia: 06.07.2020, 10:28

Dokument oglądany razy: 166
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie