BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 24.10.2019, zmieniona z powodu:
Dodanie ogłoszeń o konkursach na stanowiska pracy w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (nr KONKURS 2/WTS/BW/2020)

koniec: 31.08.2020, 23:59, rozstrzygnięcie: 25.09.2020, 23:59 (nierozstrzygnięty)

DZIEKAN
WYDZIAŁU NAUK TECHNICZNYCH I SPOŁECZNYCH
Filia w Mławie
PAŃSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ
im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

ul. Warszawska 52, 06-500 Mława
Tel: 23 654 98 08
e-mail: wts@puzim.edu.pl

ogłasza
KONKURS 2/WTS/BW/2020

na stanowisko starszego wykładowcy
na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

 (umowa o pracę)

Kandydaci powinni spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. 2018 poz.1668).
Warunki pracy i płacy według obowiązującej Ustawy.

Wymagania:

 • posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie społecznych
 • udokumentowane osiągnięcia w działalności dydaktycznej i zawodowej
 • doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia dydaktyki z następujących przedmiotów:
  • Podstawy wiedzy o państwie i prawie
  • Bezpieczeństwo państwa
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej
  • Współczesne doktryny prawne i ustrojowe
  • Współczesne systemy polityczne
  • Bezpieczeństwo społeczne
  • Bezpieczeństwo społeczności lokalnych
  • Terroryzm i jego zwalczanie
  • Prognozowanie i rozpoznawanie stanów zagrożenia

Przystępując do konkursu należy dostarczyć:

 1. Podanie o zawarcie umowy o pracę
 2. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych
 3. Oświadczenie o podst. miejscu pracy 
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
 5. Oświadczenie kandydata do zatrudnienia
 6. Oświadczenie kandydat praca PWSZ RODO
 7. Oświadczenie dla celów podatkowych i ubezp. ZUS
 8. Kwestionariusz osobowy
 9. Ankieta – deklaracja

Formularze powyższych dokumentów są do pobrania ze strony PUZ w Ciechanowie. Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.  Dokumenty w zamkniętej kopercie z napisem "WTS konkurs numer 2" należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych w Mławie, ul. Warszawska 52, pok.202 w terminie do dnia:

31 sierpnia 2020 roku

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia:

25 września 2020 roku

Uczelnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

Dziekan 
Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Rafał Kostka
Publikacja dnia: 03.07.2020, 15:30

Dokument oglądany razy: 310
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie