BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 24.10.2019, zmieniona z powodu:
Dodanie ogłoszeń o konkursach na stanowiska pracy w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Konkurs na stanowisko wykładowcy na kierunku ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA (nr KONKURS 1/WTS/EIT/2020)

koniec: 31.08.2020, 23:59, rozstrzygnięcie: 25.09.2020, 23:59 (nierozstrzygnięty)

DZIEKAN
WYDZIAŁU NAUK TECHNICZNYCH I SPOŁECZNYCH
Filia w Mławie
PAŃSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ
im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

ul. Warszawska 52 , 06-500 Mława
Tel: 23 654 98 08
e-mail: wts@puzim.edu.pl

ogłasza
KONKURS 1/WTS/EIT/2020

na stanowisko wykładowcy
na kierunku ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

 (umowa o pracę)


Kandydaci powinni spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. 2018 poz.1668).
Warunki pracy i płacy według obowiązującej Ustawy.

Wymagania:

 • posiadać tytuł naukowy magistra w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
 • udokumentowane osiągnięcia w działalności dydaktycznej i zawodowej
 • doświadczenie zawodowe do prowadzenia zajęć praktycznych, ćwiczeń i laboratoriów z następujących przedmiotów:
  • Pracownia podstawowych czynności warsztatowych elektronika
  • Pracownia techniki cyfrowej
  • Pracownia techniki analogowej
  • Pracownia techniki mikroprocesorowej i oprogramowania
  • Obwody i sygnały
  • Elementy elektroniczne
  • Metrologia
  • Technika cyfrowa
  • Analogowe układy elektroniczne
  • Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich I
  • Optoelektronika
  • Technologia informacyjna (dla wszystkich kierunków prowadzonych na WNTS)
  • Technika mikroprocesorowa
  • Montaż urządzeń elektronicznych

Przystępując do konkursu należy dostarczyć:

 1. Podanie o zawarcie umowy o pracę
 2. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych
 3. Oświadczenie o podst. miejscu pracy
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
 5. Oświadczenie kandydata do zatrudnienia
 6. Oświadczenie kandydat praca PWSZ RODO
 7. Oświadczenie dla celów podatkowych i ubezp. ZUS
 8. Kwestionariusz osobowy
 9. Ankieta – deklaracja

Formularze powyższych dokumentów są do pobrania ze strony PUZ w Ciechanowie.
Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.
Dokumenty w zamkniętej kopercie z napisem "WTS konkurs numer 1" należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych w Mławie, ul. Warszawska 52, pokój 202 w terminie do dnia:

31 sierpnia 2020 roku

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia:

25 września 2020 roku

Uczelnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

Dziekan 
Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Rafał Kostka
Publikacja dnia: 03.07.2020, 15:19

Dokument oglądany razy: 64
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie