BIP.gov.pl

Kontrole zewnętrzne

Lp. Przedmiot kontroli Instytucja kontrolująca Data kontroli Dokumenty
1 Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne warunków pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy oraz nadzoru nad substancjami i mieszaninami chemicznymi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Ciechanowie
03.03.2016 r.
04.03.2016 r.
2 Kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązków wynikających z decyzji PPIS w Ciechanowie nr HP-9/2016 z dnia 06.04.2016 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Ciechanowie
29.06.2016 r.
3 Kontrola wykonywania zadań obronnych Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Ciechanowie
30.03.2017 r.
31.03.2017 r.
4 Ocena stanu sanitarnego Uczelni Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Ciechanowie
13.12.2018 r.
14.12.2018 r.

5

Akredytacja na kierunku pielęgniarstwo studia drugiego stopnia uruchamiane przez PWSZ w Ciechanowie Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych 26.04.2019 r.

6 Czynności kontrolno - rozpoznawcze Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie 26.09.2019 r.

7 Wizyta monitoringowa w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej

Ministerstwo Zdrowia

Departament Pielęgniarek i Położnych

28.11.2019 r.

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Batrosz Budny
Publikacja dnia: 03.09.2020
Podpisał:
Dokument z dnia: 03.09.2020
Dokument oglądany razy: 409
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie