BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 27.01.2021, zmieniona z powodu:
Zamieszczenie Uchwał od nr 2 do 4/II/2021 z załącznikami.

Uchwały Rady Uczelni

Uchwała nr 1/II/2021 (z dnia 15.01.2021 r. w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo - finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2020 po zmianach)


Uchwała nr 24/I/2020 (z dnia 16.12.2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności pierwszej Rady Uczelni Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Uchwała nr 23/I/2020 (z dnia 16.12.2020 r. w sprawie wystąpienia o podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego dla rektora)

Uchwała nr 22/I/2020 (z dnia 16.12.2020 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z realizacji strategii Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Uchwała nr 21/I/2020 (z dnia 16.12.2020 r. w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo – finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2020 po zmianach)

Uchwała nr 20/I/2020 (z dnia 09 września 2020 r. powierzenia Rektorowi Uczelni realizacji zadań, przyznania dodatku zadaniowego i ustalenia roczengo wymiaru zajęć)

Uchwała nr 19/I/2020 (z dnia 08.07.2020 r. w sprawie zaopiniowania zmiany planu rzeczowo-finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2020)

Uchwała nr 18/I/2020 (z dnia 08.07.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego rektora elekta)
 

Uchwała nr 17/I/2020 (z dnia 22.06.2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu Strategii rozwoju Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na lata 2020 - 2024)

Uchwała nr 16/I/2020 (z dnia 22.06.2020 r. w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo - finansowego Państowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2020)

Uchwała nr 15/I/2020 (z dnia 22.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie za rok 2019)

Uchwała nr 14/I/2020 (z dnia 22.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo - finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Uchwała nr 13/I/2020 (z dnia 22.06.2020 r. w sprawie zgłoszenia do Komisji Wyborczej kandydata na funkcję rektora)

Uchwała nr 12/I/2020 (z dnia 05.06.2020 r. w sprawie wniosku do Senatu o zaopiniowanie kandydata na funkcję rektora)

Uchwała nr 11/I/2020 (z dnia 13.03.2020 r. w sprawie zaopiniowania zmiany Statutu Uczelni)

Uchwała nr 10/I/2020 (z dnia 05.03.2020 r. w sprawie zaopiniowania wstępnego planu rzeczowo-finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2020)

Uchwała nr 9/I/2020 (z dnia 10.02.2020 r. w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo – finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2019 po zmianach)

Uchwała 8/I/2019 (z dnia 11.12.2019 r. w sprawie przyjęcia zadań dla rektora)

Uchwała 7/I/2019 (z dnia 11.12.2019 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z realizacji strategii Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Uchwała 6/I/2019 (z dnia 11.12.2019 r. w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo – finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2019 po zmianach)

Uchwała 5/I/2019 (z dnia 9 października 2019 roku w sprawie przyznania dodatku zadaniowego Rektorowi Uczelni)

Uchwała 4/I/2019 (z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektu statutu Uczelni)

Uchwała 3/I/2019 (z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie wyboru kandydata na Przewodniczącego Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Uchwała 2/I/2019 (z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyborów w głosowaniu tajnym na kandydata na Przewodniczącego Rady Uczelni)

Uchwała 1/I/2019 (z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Batrosz Budny
Publikacja dnia: 27.01.2021
Podpisał: Członkowie Rady Uczelni
Dokument z dnia: 27.01.2021
Dokument oglądany razy: 1852
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie