BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony:

Uchwały Rady Uczelni


  Wersja z dnia: 01.07.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zamieszczenie uchwał nr 18 i 19/I/2020.

  Wersja z dnia: 01.07.2020
Powód wprowadzenia zmian: Poprawa omyłki pisarskiej

  Wersja z dnia: 08.06.2020
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie uchwał nr : 13/I/2020, 14/I/2020, 15/I/2020, 16/I/2020, 17/I/2020.

  Wersja z dnia: 08.04.2020
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie uchwały nr 12/I/2020

  Wersja z dnia: 03.03.2020
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie uchwał nr 10/I/2020 oraz 11/I/2020

  Wersja z dnia: 03.03.2020
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie uchwały nr 9/I/2020 Rady Uczelni Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 10.02.2020 r. w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo – finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2019 po zmianach.

  Wersja z dnia: 19.12.2019
Powód wprowadzenia zmian: dodanie Uchwały nr 9/I/2020 Rady Uczelni Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 10.02.2020 r. w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo – finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2019 po zmianach.

  Wersja z dnia: 14.10.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie uchwał 6/I/2019, 7/I/2019, 8/I/2019

  Wersja z dnia: 28.05.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie Uchwały 5/I/2019

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie