BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 19.12.2019, zmieniona z powodu:
dodanie Uchwały nr 9/I/2020 Rady Uczelni Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 10.02.2020 r. w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo – finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2019 po zmianach.

Uchwały Rady Uczelni

Uchwała 8/I/2019 (z dnia 11.12.2019 r. w sprawie przyjęcia zadań dla rektora)

Uchwała 7/I/2019 (z dnia 11.12.2019 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z realizacji strategii Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Uchwała 6/I/2019 (z dnia 11.12.2019 r. w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo – finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2019 po zmianach)

Uchwała 5/I/2019 (z dnia 9 października 2019 roku w sprawie przyznania dodatku zadaniowego Rektorowi Uczelni)

Uchwała 4/I/2019 (z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektu statutu Uczelni)

Uchwała 3/I/2019 (z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie wyboru kandydata na Przewodniczącego Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Uchwała 2/I/2019 (z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyborów w głosowaniu tajnym na kandydata na Przewodniczącego Rady Uczelni)

Uchwała 1/I/2019 (z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Batrosz Budny
Publikacja dnia: 19.12.2019
Podpisał: Członkowie Rady Uczelni
Dokument z dnia: 19.12.2019
Dokument oglądany razy: 712
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie