Zasady i tryb przyjmowania na studia

Uchwała Nr 73/VI/2022 Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia do Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego
Mościckiego w Ciechanowie w roku akademickim 2023/2024

Uchwała nr 36/VI/2021 Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia do Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w roku akademickim 2022/2023.


Opublikował: Andrzej Pietroń
Publikacja dnia: 05.12.2022, 10:18
Dokument oglądany razy: 131
Podpisał: Grzegorz Koc
Dokument z dnia: 29.03.2021