Zarządzenia Kanclerza PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

To jest archiwalna wersja strony z dnia 18.03.2021, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: Dodanie zarządzenia 4/2023

Zarządzenie nr 3/2023 ( z dnia 27.01.2023 r. w sprawie: powołania Komisji ds. odbioru przedmiotu zamówienia: „Usługa dostosowania strony internetowej Uczelni na potrzeby zwiększenia dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi standardami WCAG)

Zarządzenie nr 2/2023 (z dnia 16.01.2023 r. w sprawie podziału kosztów utrzymania obiektów PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie pomiędzy Wydziały, inne Jednostki Organizacyjne oraz Administrację Uczelni)

Zarządzenie nr 1/2023 (z dnia 11.01.2023 r. w sprawie przekazania obowiązków i majątku osobie wskazanej jako p.o. Kierownika Domu Studenta Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)


Zarządzenie nr 5/2022 (z dnia 28.12.2022 r. w sprawie powołania Komisji do wyceny środka trwałego ST-808/00420/15)

Zarządzenie nr 4/2022 (z dnia 20.12.2022 r. w sprawie powołania jednorazowej Komisji ds. przeprowadzenia wyceny majątku)

Zarządzenie nr 3/2022 (z dnia 14.11.2022 w sprawie wynajmu samochodów PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 2/2022 (z dnia 20.07.2022r. w sprawie Powołania Komisji ds. odbioru przedmiotu zamówienia: „Usługa dostosowania strony internetowej Uczelni na potrzeby zwiększenia dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi standardami WCAG”.

Zarządzenie nr 1/2022 (z dnia 28.02.2022 r. w sprawie zmiany składu Stałej Komisji Likwidacyjnej)


Zarządzenie nr 6/2021 (z_dnia_22.11.2021 w sprawie dot. zmiany składu osobowego zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji majątku PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 5/2021 (z_dnia_19.11.2021 w sprawie zmiany składu osobowego zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji majątku PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 4/2021 (z dnia 01.10.2021 r. w sprawie uruchomienia depozytora kluczy z dostępem do pomieszczeń na obiekcie w Ciechanowie, ul. Wojska Polskiego 51)

Zarządzenie nr 3/2021 (z dnia 18.03.2021r. w sprawie powołania komisji spisowych i wyznaczenia pól spisowych)

Zarządzenie nr 2/2021 ( z dnia 01.03.2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Monitoringu Wizyjnego w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.)

Zarządzenie nr 1/2021 ( z dnia 01.03.2021r. w sprawie podziału kosztów utrzymania obiektów PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie pomiędzy Wydziały, inne Jednostki Organizacyjne oraz Administrację Uczelni.


Zarządzenie nr 8/2020 (z dnia 26.11.2020r. w sprawie uruchomienia depozytora kluczy z dostępem do pomieszczeń na obiekcie w Ciechanowie, ul. Gabriela Narutowicza 9)

Zarządzenie nr 7/2020 (z dnia 26.11.2020 r. w sprawie zmiany składu Stałej Komisji Likwidacyjnej.)

Zarządzenie nr 6/2020 (z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji ds. pisemnego konkursu ofert na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego w postaci samochodu służbowego marki Skoda Fabia Combi WCI 02CC)

Zarządzenie nr 5/2020 (z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji ds. wyceny samochodu służbowego Skoda Fabia Combi WCI 02 CC)

Zarządzenie nr 4/2020 (z dnia 1 października 2020 roku w sprawie Tymczasowego Regulaminu Domu Studenta Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 3/2020 (z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. oraz Zarządzenia Nr 5/2019 z dnia 17 października 2019 r.)

Zarządzenie nr 2/2020 (z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2019 Kanclerza PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 29 października 2019 r.)

Zarządzenie nr 1/2020 (z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie instrukcji wdrożenia Zarządzenia nr 31 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z opłaty miesięcznej za miejsce w Domu Studenta)

Zarządzenie nr 7/2019 (z dnia 29 października 2019r. w sprawie podziału kosztów utrzymania obiektów PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie pomiędzy Wydziały, inne jednostki Organizacujne oraz administrację Uczelni)

Zarządzenie nr 6 (z dnia 17 października 2019r. w sprawie podziału kosztów utrzymania obiektów PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie pomiędzy Wydziały, inne Jednostki Organizacyjne oraz administrację Uczelni)

Zarządzenie nr 5 (z dnia 17 października 2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10 z dnia 12.12.2019r)

Zarządzenie nr 4 (z dnia 18 września 2019r. w sprawie uruchomienia depozytora kluczy z dostępem do pomieszczeń na obiekcie w Mławie, ul. Warszawska 52)

Zarządzenie nr 3 (z dnia 22 sierpnia.2019r. w sprawie powołania komisji przetarg. do przeprow. postęp. o udzielenie zamów. w trybie przetargu nieogranicz. na zadanie pn.”Dostawa i montaż żaluzji zewnętrznych fasadowych w obiektach PWSZ w Ciechanowie.)

Zarządzenie 2/2019 (z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Utwardzenie placu manewrowego na terenie PWSZ w Ciechanowie, obiekt w Mławie ul. Warszawska 52.")

Zarządzenie 1/2019 (z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Wykonanie robót budowlanych w obiektach PWSZ w Ciechanowie z podziałem na zadania")

Zarządzenie 10/2018 (z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej)

Zarządzenie 9/2018 (z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3/2017 z dnia 29.09.2017 r.)

Zarządzenie 8/2018 (z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania osób do dokonania oceny ofert złożonych na doposażenie laboratoriów na kierunkach: inżynieria mechanika i budowa maszyn, rolnictwo i logistyka.)

Zarządzenie 7/2018 (z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzonych prac remontowo­-adaptacyjnych w obiekcie przy ul. Wojska Polskiego 51 w Ciechanowie zgodnie z umową Nr RŚZ.262.6.2018 z dnia 22.05.2018 r.)

Zarządzenie 6/2018 (z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej)

Zarządzenie 5/2018 (z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

Zarządzenie 4/2018 (z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia kosztów pośrednich funkcjonowania Biura projektu "Kompetentni i nowocześni PWSZ w Ciechanowie")

Zarządzenie 3/2018 (z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia kosztów funkcjonowania Biura projektu "Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie")

Zarządzenie 2/2018 (z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej)

Zarządzenie 1/2018 (z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie wynajmu samochodów służbowych)

Zarządzenie 4/2017 (z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodów służbowych Ford Focus, Ford Mondeo, Peugeot Boxer)

Zarządzenie 3/2017 (z dnia 29 września 2017 r. w sprawie podziału kosztów utrzymania obiektów PWSZ pomiędzy Wydziały, inne Jednostki Organizacyjne oraz Administrację Uczelni)

Zarządzenie 2/2017 (z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania zespołów spisowych do ponownego przeprowadzenia spisu z natury niskocennych składników majątku PWSZ w Ciechanowie)

Zarządzenie 1/2017 (z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie przekazywania akt do Archiwum Uczelnianego)

Zarządzenie 5/2016 (z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany składu osobowego zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji majątku PWSZ w Ciechanowie)

Zarządzenie 4/2016 (z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji majątku PWSZ w Ciechanowie)

Zarządzenie 3/2016 (z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie podziału kosztów utrzymania obiektów PWSZ pomiędzy Wydziały, inne Jednostki Organizacyjne oraz Administrację Uczelni)

Zarządzenie 2/2016 (z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie szkolenia dotyczącego archiwizacji dokumentów uczelnianych)

Zarządzenie 1/2016 (z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie: przepisy przeciwpożarowe w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Mławie ul. Warszawska 52)


Opublikował: Andrzej Pietroń
Publikacja dnia: 06.02.2023, 10:12
Dokument oglądany razy: 193
Podpisał: Piotr Wójcik
Dokument z dnia: 18.03.2021