Zapytanie ofertowe na zorganizowanie wyjazdu studentów na Studencki Obóz Naukowy (SON)

Numer przetargu: RŚZ.262.7.2019
Informacja opublikowana: 07.06.2019, 09:23
Data zakończenia przetargu: 17.06.2019, 12:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 14.06.2019, 12:00 (rozstrzygnięty)
Kontakt:
Nie podlega Ustawie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.06.2019

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie zaprasza do składania ofert na zorganizowanie wyjazdu studentów na Studencki Obóz Naukowy (SON), w ramach projektu pn. „Pielęgniarstwo zawód z przyszłością — wsparcie dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo PWSZ w Ciechanowie”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załaczniki :

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
  3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowo - cenowy
  4. Projekt umowy
  5. Oświadczenie wykonawcy

 

 

Opublikował: Batrosz Budny
Publikacja dnia: 07.06.2019, 09:23
Dokument oglądany razy: 720