Roboty budowlane dotyczące budynku dydaktycznego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego przy ul. Sienkiewicza 28 A w Ciechanowie.

Numer przetargu: KAI.262.7.2023
Informacja opublikowana: 16.02.2023, 15:11
Data zakończenia przetargu: 08.03.2023, 10:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 16.02.2023, 15:11 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt:
Nie podlega Ustawie

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: „ Roboty budowlane dotyczące budynku dydaktycznego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego przy ul. Sienkiewicza 28 A w Ciechanowie.”

Załączniki:
  1. SWZ (16.02.2023, 15:11) - pobrań: 149
  2. Załączniki nr. 1,2,3,4,8,9 (16.02.2023, 15:11) - pobrań: 102
  3. Załącznik nr 1a - Kosztorys ofertowy (16.02.2023, 15:12) - pobrań: 95
  4. Załącznik nr 5 - Projekt umowy (16.02.2023, 15:12) - pobrań: 111
  5. Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna (16.02.2023, 15:13) - pobrań: 82
  6. Załącznik nr 7 - Przedmiar (16.02.2023, 15:14) - pobrań: 125
  7. Załącznik nr 10 - STWiOR - Ogólnobudowlana (16.02.2023, 15:14) - pobrań: 107
  8. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.docx (08.03.2023, 10:31) - pobrań: 83
  9. Informacja z otwarcia ofert KAI.262.7.2023.docx (08.03.2023, 16:08) - pobrań: 137
  10. Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty (20.03.2023, 10:19) - pobrań: 111
Opublikował: Bartosz Budny
Publikacja dnia: 16.02.2023, 15:11
Dokument oglądany razy: 1 469