Budowa miejsc postojowych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz malowanie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami z podziałem na zadania.

Numer przetargu: KAI.262.1.2023
Informacja opublikowana: 19.01.2023, 13:31
Data zakończenia przetargu: 07.03.2023, 10:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 08.02.2023, 10:00 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt:
Podlega Ustawie

Proj_bud-Parkingi_przy_PUZ_Ciech-zalacznik_nr_10

Załączniki:
 1. SWZ KAI.262.1.2023.docx (19.01.2023, 13:26) - pobrań: 195
 2. Załączniki 1,2,3,4,8,9.docx (19.01.2023, 13:27) - pobrań: 157
 3. Kosztorys ofertowy - załącznik 1a.pdf (19.01.2023, 13:27) - pobrań: 177
 4. Projekt umowy - załącznik nr 5.pdf (19.01.2023, 13:28) - pobrań: 134
 5. Załącznik 4a - wykaz osób - kierownik budowy.docx (19.01.2023, 13:28) - pobrań: 133
 6. Załącznik nr 6- Klauzula informacyjna.docx (19.01.2023, 13:29) - pobrań: 139
 7. Przedmiar- załącznik nr 7.pdf (19.01.2023, 13:29) - pobrań: 161
 8. STWIORB - Parkingi przy PUZ Ciechanów- załącznik nr 11.pdf (19.01.2023, 13:29) - pobrań: 144
 9. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.pdf (06.02.2023, 15:34) - pobrań: 138
 10. Informacja z otwarcia ofert KAI.262.1.2023.docx (07.02.2023, 12:47) - pobrań: 186
 11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (14.02.2023, 12:15) - pobrań: 144
Opublikował: Andrzej Pietroń
Publikacja dnia: 19.01.2023, 13:31
Dokument oglądany razy: 1 495