Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Numer przetargu: KAI.262.36.2022
Informacja opublikowana: 23.11.2022, 09:33
Data zakończenia przetargu: 30.11.2022, 15:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 23.11.2022, 09:33 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt:
Nie podlega Ustawie

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie zaprasza do
złożenia oferty w ramach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na
podstawie przepisów Regulaminu udzielania zamówień publicznych w PUZ im. Ignacego
Mościckiego w Ciechanowie na wykonanie zadania pn.: „Dostawa sprzętu
komputerowego dla Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w
Ciechanowie

Załączniki:
  1. Zapytanie ofertowe - zaproszenie (23.11.2022, 09:33) - pobrań: 147
  2. OPZ - Załącznik nr 1 (23.11.2022, 09:35) - pobrań: 136
  3. Formularz oferty - Załącznik nr 2 (23.11.2022, 09:35) - pobrań: 124
  4. RODO - załącznik nr 3 (23.11.2022, 09:36) - pobrań: 95
  5. Projekt umowy (23.11.2022, 09:36) - pobrań: 132
  6. Informacja z otwarcia ofert KAI.262.36.2022.pdf (01.12.2022, 10:50) - pobrań: 103
  7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty KAI.262.36.2022.pdf (01.12.2022, 13:35) - pobrań: 97
Opublikował: Bartosz Budny
Publikacja dnia: 23.11.2022, 09:33
Dokument oglądany razy: 1 181