„ Przebudowa z rozbudową budynku dydaktycznego PUZ im. Ignacego Mościckiego przy ul. Sienkiewicza 28a w Ciechanowie”.

Numer przetargu: KAI.262.35.2022
Informacja opublikowana: 08.11.2022, 10:51
Data zakończenia przetargu: 22.11.2022, 10:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 21.12.2022, 10:00 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt:
Podlega Ustawie
Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (08.11.2022, 10:52) - pobrań: 134
 2. SWZ - KAI.262.35.2022.pdf (08.11.2022, 10:52) - pobrań: 171
 3. Załączniki 1,2,3,4,8,9.docx (08.11.2022, 10:53) - pobrań: 134
 4. Załącznik 1a-Kosztorys ofertowy.pdf (08.11.2022, 10:54) - pobrań: 142
 5. Załącznik nr 5 - Projekt umowy.pdf (08.11.2022, 10:54) - pobrań: 122
 6. Załącznik nr 6- Klauzula informacyjna.docx (08.11.2022, 10:54) - pobrań: 122
 7. Załącznik nr 7 - Przedmiar.pdf (08.11.2022, 10:55) - pobrań: 133
 8. Decyzja nr 392 2022.pdf (08.11.2022, 11:01) - pobrań: 143
 9. Dokumentacja.exe (08.11.2022, 11:02) - pobrań: 172
 10. Pytania i odpowiedzi z dnia 21.11.2022 (21.11.2022, 11:09) - pobrań: 120
 11. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (22.11.2022, 09:38) - pobrań: 136
 12. Informacja z otwarcia ofert (22.11.2022, 12:48) - pobrań: 163
 13. Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf (02.12.2022, 11:26) - pobrań: 150
Opublikował: Andrzej Pietroń
Publikacja dnia: 08.11.2022, 10:51
Dokument oglądany razy: 2 550