Przedmiot zamówienia: „Dostawa i instalacja komory przeznaczonej do badań odporności wyrobów i materiałów na działanie mgły solnej oraz na działanie atmosfery nasyconej parą wodną”.

Numer przetargu: KAI.262.30.2022
Informacja opublikowana: 20.09.2022, 15:32
Data zakończenia przetargu: 29.09.2022, 10:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 28.10.2022, 10:00 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt:
Podlega Ustawie
Załączniki:
 1. Identyfikator postępowania.docx (20.09.2022, 15:33) - pobrań: 113
 2. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (20.09.2022, 15:33) - pobrań: 101
 3. SWZ.pdf (20.09.2022, 15:34) - pobrań: 117
 4. Załącznik nr 1- Formularz ofertowy.docx (20.09.2022, 15:34) - pobrań: 101
 5. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.pdf (20.09.2022, 15:35) - pobrań: 110
 6. Załącznik nr 3 -Opis przedmiotu zamówienia.pdf (20.09.2022, 15:36) - pobrań: 110
 7. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx (20.09.2022, 15:36) - pobrań: 110
 8. Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (20.09.2022, 15:37) - pobrań: 111
 9. Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw.docx (20.09.2022, 15:37) - pobrań: 132
 10. Załącznik nr 7 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx (20.09.2022, 15:38) - pobrań: 97
 11. Pytania i odpowiedzi z dnia 26.09.2022.docx (26.09.2022, 15:19) - pobrań: 112
 12. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.docx (29.09.2022, 09:19) - pobrań: 115
 13. Informacja z otwarcia ofert (29.09.2022, 14:23) - pobrań: 112
 14. Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.docx (04.10.2022, 12:50) - pobrań: 117
 15. Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf (19.10.2022, 09:03) - pobrań: 100
Opublikował: Andrzej Pietroń
Publikacja dnia: 20.09.2022, 15:32
Dokument oglądany razy: 1 954