Przedmiot zamówienia: „Dostawa i instalacja komory przeznaczonej do badań odporności wyrobów i materiałów na działanie mgły solnej oraz na działanie atmosfery nasyconej parą wodną”.

Numer przetargu: KAI.262.22.2022
Informacja opublikowana: 15.07.2022, 14:37
Data zakończenia przetargu: 01.08.2022, 10:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 30.08.2022, 15:00 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt:
Podlega Ustawie
Załączniki:
 1. Identyfikator postępowania.pdf (15.07.2022, 14:37) - pobrań: 142
 2. ogłoszenie miniPortal.pdf (15.07.2022, 14:38) - pobrań: 143
 3. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (15.07.2022, 14:38) - pobrań: 123
 4. SWZ.pdf (15.07.2022, 14:39) - pobrań: 141
 5. Załącznik nr 1- Formularz ofertowy.docx (15.07.2022, 14:39) - pobrań: 149
 6. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.pdf (15.07.2022, 14:40) - pobrań: 125
 7. Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia.doc (15.07.2022, 14:40) - pobrań: 165
 8. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx (15.07.2022, 14:41) - pobrań: 120
 9. Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (15.07.2022, 14:41) - pobrań: 121
 10. Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw.docx (15.07.2022, 14:42) - pobrań: 116
 11. Załącznik nr 7 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx (15.07.2022, 14:42) - pobrań: 125
 12. Pytania i odpowiedzi z dnia 21.07.2022 (21.07.2022, 12:50) - pobrań: 128
 13. Pytania i odpowiedzi 28.07.2022.pdf (28.07.2022, 09:22) - pobrań: 127
 14. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (01.08.2022, 09:31) - pobrań: 114
 15. Informacja z otwarcia ofert z dnia 01.08.2022 (01.08.2022, 13:07) - pobrań: 134
 16. Informacja o unieważnieniu postępowania (09.08.2022, 13:36) - pobrań: 117
Opublikował: Andrzej Pietroń
Publikacja dnia: 15.07.2022, 14:37
Dokument oglądany razy: 2 460