Przedmiot zamówienia: „Dostawa samochodu osobowego o napędzie hybrydowym na potrzeby Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie”.

Numer przetargu: KAI.262.17.2022
Informacja opublikowana: 21.06.2022, 09:23
Data zakończenia przetargu: 28.06.2022, 10:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 27.07.2022, 15:00 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt:
Podlega Ustawie
Zmiana terminu składania ofert
Załączniki:
 1. Identyfikator postępowania.pdf (14.06.2022, 10:57) - pobrań: 518
 2. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (14.06.2022, 10:57) - pobrań: 581
 3. miniPortal.pdf (14.06.2022, 10:57) - pobrań: 541
 4. SWZ.pdf (14.06.2022, 11:00) - pobrań: 507
 5. Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc (14.06.2022, 11:01) - pobrań: 510
 6. Załącznik nr 1a do formularza ofertowego - Specyfikacja Techniczna Samochodu.docx (14.06.2022, 11:01) - pobrań: 562
 7. Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 1.docx (14.06.2022, 11:01) - pobrań: 523
 8. Załącznik nr 3 do SWZ - Zobowiązanie.docx (14.06.2022, 11:02) - pobrań: 529
 9. Załącznik nr 4 do SWZ - Podwykonawcy.docx (14.06.2022, 11:02) - pobrań: 509
 10. Załącznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy .pdf (14.06.2022, 11:02) - pobrań: 513
 11. Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji.docx (14.06.2022, 11:03) - pobrań: 515
 12. Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx (14.06.2022, 11:03) - pobrań: 520
 13. Pytania i odpowiedzi z dnia 15.06.2022 (15.06.2022, 14:53) - pobrań: 561
 14. Informacja o zmianach (15.06.2022, 15:11) - pobrań: 530
 15. Załącznik nr 1a do formularza ofertowego - Specyfikacja Techniczna Samochodu PO ZMIANACH (15.06.2022, 15:11) - pobrań: 555
 16. Informacja o zmianach - MiniPortal (15.06.2022, 15:34) - pobrań: 567
 17. Pytania i odpowiedzi z dnia 20.06.2022.pdf (21.06.2022, 08:40) - pobrań: 542
 18. Pytania i odpowiedzi z dnia 23.06.2022.pdf (24.06.2022, 12:56) - pobrań: 559
 19. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.pdf (28.06.2022, 09:10) - pobrań: 541
 20. Informacja z otwarcia ofert (29.06.2022, 12:41) - pobrań: 528
 21. Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty (04.07.2022, 11:01) - pobrań: 560
 22. Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf (02.09.2022, 10:32) - pobrań: 521
 23. Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf (14.10.2022, 11:27) - pobrań: 478
Opublikował: Bartosz Budny
Publikacja dnia: 21.06.2022, 09:23
Dokument oglądany razy: 3 423