Przedmiot zamówienia: „Dostawa samochodu osobowego o napędzie hybrydowym na potrzeby Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie”.

Numer przetargu: KAI.262.15.2022
Informacja opublikowana: 24.05.2022, 14:34
Data zakończenia przetargu: 06.06.2022, 10:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 06.07.2022, 15:00 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt:
Podlega Ustawie
Załączniki:
 1. Identyfikator postępowania.docx (24.05.2022, 14:35) - pobrań: 124
 2. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (24.05.2022, 14:35) - pobrań: 127
 3. Publikacja na Miniportalu.pdf (24.05.2022, 14:36) - pobrań: 125
 4. SWZ.pdf (24.05.2022, 14:36) - pobrań: 154
 5. Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc (24.05.2022, 14:37) - pobrań: 118
 6. Załącznik nr 1a do formularza ofertowego - Specyfikacja Techniczna Samochodu.docx (24.05.2022, 14:37) - pobrań: 125
 7. Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 1.docx (24.05.2022, 14:38) - pobrań: 130
 8. Załącznik nr 3 do SWZ - Zobowiązanie.docx (24.05.2022, 14:38) - pobrań: 117
 9. Załącznik nr 4 do SWZ - Podwykonawcy.docx (24.05.2022, 14:38) - pobrań: 136
 10. Załącznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy .pdf (24.05.2022, 14:39) - pobrań: 144
 11. Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji.docx (24.05.2022, 14:39) - pobrań: 107
 12. Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx (24.05.2022, 14:40) - pobrań: 123
 13. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (06.06.2022, 09:00) - pobrań: 132
 14. Informacja z otwarcia ofert z dnia 06.06.2022.pdf (06.06.2022, 12:58) - pobrań: 127
 15. Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf (07.06.2022, 08:48) - pobrań: 120
Opublikował: Andrzej Pietroń
Publikacja dnia: 24.05.2022, 14:34
Dokument oglądany razy: 2 343