„Dostawa i montaż wyposażenia do akredytowanego laboratorium inżynierii mechanicznej i materiałowej z podziałem na zadania”

Numer przetargu: KAI.262.12.2022
Informacja opublikowana: 22.04.2022, 15:27
Data zakończenia przetargu: 11.05.2022, 10:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 11.05.2022, 11:00 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt:
Podlega Ustawie

Przedmiot zamówienia:
„Dostawa i montaż wyposażenia do akredytowanego laboratorium inżynierii mechanicznej
i materiałowej z podziałem na zadania”

Załączniki:
 1. Identyfikator postępowania.pdf (22.04.2022, 15:27) - pobrań: 262
 2. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (22.04.2022, 15:28) - pobrań: 267
 3. SWZ.pdf (22.04.2022, 15:28) - pobrań: 328
 4. Załącznik nr 1- Frmularz ofertowy.docx (22.04.2022, 15:29) - pobrań: 287
 5. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.pdf (22.04.2022, 15:29) - pobrań: 270
 6. Załącznik nr 3.1 - Opz.pdf (22.04.2022, 15:29) - pobrań: 313
 7. Załącznik nr 3.2 - Opz.pdf (22.04.2022, 15:30) - pobrań: 307
 8. Załacznik nr 3.3 - Opz.pdf (22.04.2022, 15:30) - pobrań: 284
 9. Załącznik nr 3.4 - Opz.pdf (22.04.2022, 15:31) - pobrań: 297
 10. Załącznik nr 3.5- Opz.pdf (22.04.2022, 15:32) - pobrań: 353
 11. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx (22.04.2022, 15:32) - pobrań: 266
 12. Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (22.04.2022, 15:33) - pobrań: 277
 13. Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw.docx (22.04.2022, 15:33) - pobrań: 248
 14. Załącznik nr 7 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx (22.04.2022, 15:34) - pobrań: 231
 15. Pytania i odpowiedzi z dnia 29.04.2022 (05.05.2022, 11:45) - pobrań: 273
 16. Pytania i odpowiedzi z dnia 06.05.2022.pdf (09.05.2022, 10:26) - pobrań: 266
 17. Pytania i odpowiedzi z dnia 08.05.2022 (09.05.2022, 15:36) - pobrań: 252
 18. Pytania i odpowiedzi z dnia 09.05.2022 (09.05.2022, 15:37) - pobrań: 248
 19. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.pdf (11.05.2022, 09:19) - pobrań: 282
 20. Informacja z otwarcia ofert z dnia 11_05_2022.pdf (11.05.2022, 14:53) - pobrań: 280
 21. Informacja z wyboru najkorzystniejszych ofert i unieważnieniu.pdf (27.05.2022, 11:24) - pobrań: 269
 22. Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty (20.06.2022, 10:44) - pobrań: 259
 23. Ogłoszenie o wyniku postepowania.pdf (14.07.2022, 11:59) - pobrań: 248
Opublikował: Andrzej Pietroń
Publikacja dnia: 22.04.2022, 15:27
Dokument oglądany razy: 4 751