„Dostawa i montaż wyposażenia do akredytowanego laboratorium inżynierii mechanicznej i materiałowej z podziałem na zadania”

Numer przetargu: KAI.262.12.2022
Informacja opublikowana: 22.04.2022, 15:27
Data zakończenia przetargu: 11.05.2022, 10:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 11.05.2022, 11:00 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt:
Podlega Ustawie

Przedmiot zamówienia:
„Dostawa i montaż wyposażenia do akredytowanego laboratorium inżynierii mechanicznej
i materiałowej z podziałem na zadania”

Załączniki:
  1. Identyfikator postępowania.pdf (22.04.2022, 15:27) - pobrań: 225
  2. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (22.04.2022, 15:28) - pobrań: 230
  3. SWZ.pdf (22.04.2022, 15:28) - pobrań: 291
  4. Załącznik nr 1- Frmularz ofertowy.docx (22.04.2022, 15:29) - pobrań: 253
  5. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.pdf (22.04.2022, 15:29) - pobrań: 207
  6. Załącznik nr 3.1 - Opz.pdf (22.04.2022, 15:29) - pobrań: 275
  7. Załącznik nr 3.2 - Opz.pdf (22.04.2022, 15:30) - pobrań: 271
  8. Załacznik nr 3.3 - Opz.pdf (22.04.2022, 15:30) - pobrań: 248
  9. Załącznik nr 3.4 - Opz.pdf (22.04.2022, 15:31) - pobrań: 251
  10. Załącznik nr 3.5- Opz.pdf (22.04.2022, 15:32) - pobrań: 289
  11. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx (22.04.2022, 15:32) - pobrań: 233
  12. Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (22.04.2022, 15:33) - pobrań: 229
  13. Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw.docx (22.04.2022, 15:33) - pobrań: 216
  14. Załącznik nr 7 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx (22.04.2022, 15:34) - pobrań: 201
  15. Pytania i odpowiedzi z dnia 29.04.2022 (05.05.2022, 11:45) - pobrań: 243
  16. Pytania i odpowiedzi z dnia 06.05.2022.pdf (09.05.2022, 10:26) - pobrań: 221
  17. Pytania i odpowiedzi z dnia 08.05.2022 (09.05.2022, 15:36) - pobrań: 220
  18. Pytania i odpowiedzi z dnia 09.05.2022 (09.05.2022, 15:37) - pobrań: 216
  19. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.pdf (11.05.2022, 09:19) - pobrań: 246
  20. Informacja z otwarcia ofert z dnia 11_05_2022.pdf (11.05.2022, 14:53) - pobrań: 245
  21. Informacja z wyboru najkorzystniejszych ofert i unieważnieniu.pdf (27.05.2022, 11:24) - pobrań: 237
  22. Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty (20.06.2022, 10:44) - pobrań: 220
  23. Ogłoszenie o wyniku postepowania.pdf (14.07.2022, 11:59) - pobrań: 218
Opublikował: Andrzej Pietroń
Publikacja dnia: 22.04.2022, 15:27
Dokument oglądany razy: 4 248