Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej w ramach zadania pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Innowacji i Transferu Technologii PUZ w Ciechanowie”

Numer przetargu: KAI.262.24.2021
Informacja opublikowana: 11.01.2022, 12:10
Data zakończenia przetargu: 14.01.2022, 10:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 14.01.2022, 11:00 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt:
Podlega Ustawie

UWAGA ! ZMIANA TEMINU SKŁADANIA OFERT - 14.01.2022 g. 10:00


Państwowa Uczelnia Zawodowa zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej w ramach zadania pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Innowacji i Transferu Technologii PUZ w Ciechanowie”

Do pobrania:

Załącznik nr 10 (plik skompresowany)

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu (26.11.2021, 14:49) - pobrań: 1 191
 2. Specyfikacja warunków zamówienia (26.11.2021, 14:50) - pobrań: 1 160
 3. Załącznik nr 1 - OPZ (26.11.2021, 14:50) - pobrań: 1 141
 4. Załącznik nr 2 - Formularz oferty (26.11.2021, 14:51) - pobrań: 1 005
 5. Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ (26.11.2021, 14:52) - pobrań: 1 011
 6. Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI W ZAKRESIE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (26.11.2021, 14:52) - pobrań: 984
 7. Załącznik nr 5 - Wykaz usług (26.11.2021, 14:54) - pobrań: 998
 8. Załącznik nr 7 - Oświadczenie (26.11.2021, 15:00) - pobrań: 1 031
 9. Załącznik nr 8 - ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY (26.11.2021, 15:00) - pobrań: 1 040
 10. Załącznik nr 9 - JEDZ (26.11.2021, 15:01) - pobrań: 1 021
 11. Załącznik nr 6-Projekt umowy.docx (26.11.2021, 15:38) - pobrań: 1 118
 12. Pytania i odpowiedzi z dnia 10.12.2021 (13.12.2021, 13:26) - pobrań: 1 171
 13. Pytania i odpowiedzi z dnia 15.12.2021.pdf (15.12.2021, 11:37) - pobrań: 1 077
 14. Pytania i odpowiedzi z dnia 15.12.2021.pdf (20.12.2021, 09:56) - pobrań: 1 063
 15. Pytania i odpowiedzi z dnia 15.12.2021 (20.12.2021, 09:57) - pobrań: 1 063
 16. Modyfikacja treści SWZ.pdf (20.12.2021, 14:11) - pobrań: 1 056
 17. Sprostowanie ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji.pdf (20.12.2021, 14:13) - pobrań: 1 028
 18. Pytania i odpowiedzi z dnia 21.12.2021.pdf (21.12.2021, 14:12) - pobrań: 1 039
 19. Pytania i odpowiedzi z dnia 20.12.2021 (21.12.2021, 15:31) - pobrań: 1 040
 20. Pytania i odpowiedzi z dnia 23.12.2021 (23.12.2021, 14:44) - pobrań: 1 027
 21. Pytania i odpowiedzi z dnia 28.12.2021 (30.12.2021, 09:42) - pobrań: 1 018
 22. Pytania i odpowiedzi z dnia 22.12.2021 (30.12.2021, 09:55) - pobrań: 1 077
 23. Pytania i odpowiedzi z dnia 30.12.2021 (30.12.2021, 15:31) - pobrań: 1 077
 24. Pytania i odpowiedzi z dnia 3.01.2022 (04.01.2022, 15:06) - pobrań: 1 008
 25. Zmiana terminu składania ofert z dnia 11.01.2022 r. (11.01.2022, 12:11) - pobrań: 1 012
 26. Sprostowanie ogłoszenia z dnia 11.01.2022 r. (11.01.2022, 12:12) - pobrań: 1 064
 27. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (14.01.2022, 08:32) - pobrań: 976
 28. Informacja z otwarcia ofert (14.01.2022, 14:29) - pobrań: 1 086
 29. Informacja o unieważnieniu postępowania (20.01.2022, 10:38) - pobrań: 1 004
Opublikował: Rafał Kostka
Publikacja dnia: 11.01.2022, 12:10
Dokument oglądany razy: 6 737