Dostawa sprzętu komputerowego z podziałem na zadania

Numer przetargu: KAI.262.22.2021
Informacja opublikowana: 05.11.2021, 14:59
Data zakończenia przetargu: 17.11.2021, 10:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 17.11.2021, 11:00 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt:
Podlega Ustawie

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie zaprasza do składania ofert na zadanie pn. : Dostawa sprzętu komputerowego z podziałem na zadania"

Załączniki:
 1. Identyfikator postępowania (05.11.2021, 15:01) - pobrań: 185
 2. Ogłoszenie o zamówieniu (05.11.2021, 15:01) - pobrań: 249
 3. SWZ (05.11.2021, 15:01) - pobrań: 253
 4. Załacznik nr 5 - Projekt umowy (05.11.2021, 15:02) - pobrań: 207
 5. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (05.11.2021, 15:02) - pobrań: 245
 6. Załącznik nr 1 do umowy - formularz cenowy oferty (05.11.2021, 15:03) - pobrań: 234
 7. Załącznik nr 2- Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu-składane na podstawie art 125 ust.1 ustawy PZP (05.11.2021, 15:03) - pobrań: 197
 8. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (05.11.2021, 15:03) - pobrań: 203
 9. Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw (05.11.2021, 15:03) - pobrań: 389
 10. Załącznik nr 6- Klauzula informacyjna.docx (05.11.2021, 15:04) - pobrań: 214
 11. Załącznik nr 7- Opis przedmiotu zamówienia (05.11.2021, 15:04) - pobrań: 290
 12. Załącznik nr 8 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego (05.11.2021, 15:04) - pobrań: 165
 13. Załącznik nr 9 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (05.11.2021, 15:05) - pobrań: 199
 14. Pytania i odpowiedzi (10.11.2021, 11:53) - pobrań: 207
 15. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania (17.11.2021, 09:14) - pobrań: 194
 16. Informacja z otwarcia ofert (17.11.2021, 14:09) - pobrań: 267
 17. Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty (29.11.2021, 15:01) - pobrań: 200
 18. Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf (17.12.2021, 08:49) - pobrań: 208
 19. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (13.01.2022, 13:57) - pobrań: 155
Opublikował: Bartosz Budny
Publikacja dnia: 05.11.2021, 14:59
Dokument oglądany razy: 4 872