Przedmiot zamówienia: "Dostawa sprzętu medycznego dla Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie - z podziałem na zadania"

Numer przetargu: KAI.262.20.2021
Informacja opublikowana: 14.10.2021, 15:05
Data zakończenia przetargu: 25.10.2021, 10:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 25.10.2021, 11:00 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt:
Podlega Ustawie

Identyfikator postępowania w miniPortalu: 1b47988e-2316-4163-a8ed-4f823354392e

Załączniki:
 1. SWZ.pdf (14.10.2021, 15:07) - pobrań: 238
 2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc (14.10.2021, 15:07) - pobrań: 219
 3. Załącznik nr 1 do umowy -Formularz cenowy.docx (14.10.2021, 15:08) - pobrań: 274
 4. Załącznik nr 2- Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu-składane na podstawie art 125 ust.1 ustawy PZP.doc (14.10.2021, 15:08) - pobrań: 215
 5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.doc (14.10.2021, 15:09) - pobrań: 248
 6. Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw.docx (14.10.2021, 15:09) - pobrań: 214
 7. Załącznik nr 5- Projekt umowy.pdf (14.10.2021, 15:09) - pobrań: 259
 8. Załącznik nr 6- Klauzula informacyjna.pdf (14.10.2021, 15:10) - pobrań: 232
 9. Załącznik nr 7- Opis przedmiotu zamówienia.pdf (14.10.2021, 15:10) - pobrań: 323
 10. Załącznik nr 8 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc (14.10.2021, 15:11) - pobrań: 203
 11. Pytania i odpowiedzi.pdf (20.10.2021, 13:27) - pobrań: 241
 12. Pytania i odpowiedzi 2..docx (22.10.2021, 10:35) - pobrań: 231
 13. Załącznik nr 7- Opis przedmiotu zamówienia (edytowalny).docx (22.10.2021, 12:06) - pobrań: 217
 14. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.pdf (25.10.2021, 08:26) - pobrań: 223
 15. Informacja z otwarcia ofert z dnia 25_10_2021.pdf (25.10.2021, 14:36) - pobrań: 242
 16. Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf (28.10.2021, 14:46) - pobrań: 216
 17. Ogłoszenie o wyniku postępowania (17.11.2021, 15:34) - pobrań: 247
Opublikował: Andrzej Pietroń
Publikacja dnia: 14.10.2021, 15:05
Dokument oglądany razy: 4 851