"Dostawa sprzętu dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych w Mławie".

Numer przetargu: KAI.262.14.2021
Informacja opublikowana: 09.09.2021, 14:12
Data zakończenia przetargu: 16.09.2021, 10:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 09.09.2021, 14:12 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt:
Nie podlega Ustawie

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
zaprasza do złożenia oferty
na wykonanie zadania pn.: „Dostawa sprzętu dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne,
Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych w Mławie”
z podziałem na zadania.

Załączniki:
  1. Zapytanie ofertowe.docx (09.09.2021, 14:12) - pobrań: 272
  2. Załącznik nr 2 - Formularz oferty.docx (09.09.2021, 14:13) - pobrań: 231
  3. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.docx (09.09.2021, 14:14) - pobrań: 230
  4. Załącznik nr 3 - RODO.docx (09.09.2021, 14:15) - pobrań: 221
Opublikował: Andrzej Pietroń
Publikacja dnia: 09.09.2021, 14:12
Dokument oglądany razy: 1 430