Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową utwardzeń i budową ogrodzenia przy ul. Warszawskiej 52 w Mławie

To jest archiwalna wersja strony z dnia 27.08.2021, 14:26. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: Dodano informację o unieważnieniu postępowania
Numer przetargu: KAI.262.9.2021
Informacja opublikowana: 27.08.2021, 14:26
Data zakończenia przetargu: 14.09.2021, 10:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 14.09.2021, 11:00 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt: Katarzyna Wiśniewska
Podlega Ustawie

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

"Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową utwardzeń i budową ogrodzenia przy ul. Warszawskiej 52 w Mławie"

Identyfikator postępowania w miniPortalua0224c10-9d33-4241-8515-1e5eed454b39

Załączniki:
 1. Kosztorys ofertowy.pdf (27.08.2021, 13:44) - pobrań: 647
 2. Kosztorys ofertowy.doc (27.08.2021, 13:45) - pobrań: 593
 3. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (27.08.2021, 13:45) - pobrań: 614
 4. SWZ.pdf (27.08.2021, 13:45) - pobrań: 594
 5. Formularz oferty - załącznik nr 1 do SWZ.doc (27.08.2021, 13:45) - pobrań: 549
 6. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 2 do SWZ.doc (27.08.2021, 13:46) - pobrań: 605
 7. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 3 SWZ.doc (27.08.2021, 13:47) - pobrań: 591
 8. Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 4 do SWZ.doc (27.08.2021, 13:47) - pobrań: 618
 9. Wzór umowy - załącznik nr 5 do SWZ.pdf (27.08.2021, 13:48) - pobrań: 599
 10. Klauzula informacyjna - załącznik nr 6 do SWZ.pdf (27.08.2021, 13:48) - pobrań: 603
 11. Opis przedmiotu zamówienia /Przedmiar - załącznik nr 7 do SWZ.pdf (27.08.2021, 13:49) - pobrań: 609
 12. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - załącznik nr 8 do SWZ.doc (27.08.2021, 13:49) - pobrań: 551
 13. Oświadczenie wykonawcy dot. przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 9 do SWZ.doc (27.08.2021, 13:50) - pobrań: 583
 14. Projekt budowlany - załącznik nr 10.pdf (27.08.2021, 13:50) - pobrań: 563
 15. STWiORB - załącznik 11.pdf (27.08.2021, 13:51) - pobrań: 614
 16. Decyzja o pozwoleniu na budowę.pdf (27.08.2021, 13:58) - pobrań: 678
 17. INFIRMACJA_O_KWOCIE.pdf (14.09.2021, 09:08) - pobrań: 634
Opublikował: Rafał Kostka
Publikacja dnia: 27.08.2021, 14:26
Dokument oglądany razy: 4 041