Uchwały Senatu PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

To jest archiwalna wersja strony z dnia 10.05.2021, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: Dodano Uchwał Senatu od 108/VI/2023 do 113/VI/2023 

Uchwała nr 107/VI/2023 (z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie „ zarzadzania produkcją”)

Uchwała nr 106/VI/2023 (z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku „zarządzanie")

Uchwała nr 105/VI/2023 (z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego)

Uchwała nr 104/VI/2023 (z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Centrum Innowacji i Transferu Technologii)

Uchwała nr 103/VI/2023 (z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o Regulaminie awansowania nauczycieli akademickich w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Uchwała nr 102/VI/2023 (z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia treści wzoru dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia osobom, które rozpoczęły studia w latach 2009-2011, wydawanego w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w związku z wymianą)

Uchwała nr 101/VI/2023 (z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki Studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Uchwała nr 100/VI/2023 (z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego i drugiego stopnia do Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w roku akademickim 2024/2025)

Uchwała nr 99/VI/2023 (z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu)

Uchwała nr 98/VI/2023 (z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o Regulaminie oceny okresowej nauczycieli akademickich w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Uchwała nr 97/VI/2023 (z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o proponowanym składzie komisji do spraw oceny nauczycieli akademickich w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Uchwała nr 96/VI/2023 (z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu)

Uchwała nr 95/VI/2023 (z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku "logistyka" na studiach drugiego stopnia) 

Uchwała nr 94/VI/2023 ( dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z funkcjonowania w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia za rok akademicki 2021/2022)

Uchwała nr 93/VI/2023 (z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie składu Kapituły Własnego Funduszu Stypendialnego Uczelni na kadencję 2020 – 2024)

Uchwała nr 92/VI/2023 (z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla stacjonarnych i niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym dla kierunku „fizjoterapia”)

Uchwała nr 91/VI/2023 (z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu stacjonarnych i niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku „fizjoterapia”)


Uchwała nr 90/VI/2022 (z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania zaktualizowanego projektu Planu Inwestycyjnego Uczelni na lata 2021-2025)

Uchwała nr 89/VI/2022 (z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Uczelni Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w 2022 r.)

Uchwała nr 88/VI/2022 (z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji strategii Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Uchwała nr 87/VI/2022 (z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)
Załączniki do uchwały są dostępne do wglądu w Rektoracie Uczelni.

Uchwała nr 86/VI/2022 (z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Uczelni)

Uchwała nr 85/VI/2022 (z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu)

Uchwała nr 84VI/2022 (z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” na jednolitych studiach magisterskich)

Uchwała nr 83/VI/2022 (z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku „pielęgniarstwo” na studiach drugiego stopnia)

Uchwała nr 82/VI/2022 (z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku „logistyka” na studiach drugiego stopnia)

Uchwała nr 81/VI/2022 (z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu studiów drugiego stopnia na kierunku „logistyka”)

Uchwała nr 80/VI/2022 (z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej prowadzenia wykładów przez osoby nieposiadające stopni naukowych doktora na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w roku akademickim 2022/2023)

Uchwała nr 79/VI/2022 (z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej prowadzenia wykładów przez osoby nieposiadające stopni naukowych doktora na Wydziale Nauk Technicznych i Społecznych Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w roku akademickim 2022/2023)

Uchwała nr 78/VI/2022 (z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej prowadzenia wykładów przez osoby nieposiadające stopni naukowych doktora na Wydziale Inżynierii i Ekonomii Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w roku akademickim 2022/2023)

Uchwała nr 77/VI/2022 (z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury do nadania statuetki „LAUR UCZELNI”)

Uchwała nr 76/VI/2022 (z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zaopiniowania kandydata na dyrektora Centrum Innowacji i Transferu Technologii)

Uchwała nr 75/VI/2022 (z dnia 28 września 2022 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu)

Uchwała nr 74/VI/2022 (z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia limitów przyjęć na I rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich i studiów drugiego stopnia w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok akademicki 2022/2023)

Uchwała nr 73/VI/2022 ( z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia do Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w roku akademickim 2023/2024)

Uchwała nr 72/VI/2022 ( z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Centrum Innowacji i Transferu Technologii)

Uchwała nr 71/VI/2022 (z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zaopiniowania utworzenia Centrum Innowacji i Transferu Technologii i zmian w Regulaminie Organizacyjnym Uczelni)

Uchwała nr 70/VI/2022 (z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Uczelni)

Uchwała nr 69/VI/2022 (z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” na studiach pierwszego stopnia licencjackich)

Uchwała nr 68/VI/2022 (z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku „logistyka” na studiach pierwszego stopnia licencjackich)

Uchwała nr 67/VI/2022 (z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego)

Uchwała nr 66/VI/2022 (z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 119/V/2019 Senatu PWSZ w Ciechanowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawki brutto dla pracowników dydaktycznych wykonujących czynności w ramach umów cywilno-prawnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Uchwała nr 65/VI/2022 (z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z funkcjonowania w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia za rok akademicki 2020/2021)

Uchwała nr 64/VI/2022 (z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku „informatyka” na studiach pierwszego stopnia)


Uchwała nr 63/VI/2021 (z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania zaktualizowanego projektu Planu Inwestycyjnego Uczelni na lata 2021-2025)

Uchwała nr 62/VI/2021 (z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Uczelni Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w 2021 r.)

Uchwała nr 61/VI/2021 (z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji strategii Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Uchwała nr 60/VI/2021 (z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)
Załączniki do uchwały są dostępne do wglądu w Rektoracie Uczelni.

Uchwała nr 59/VI/2021 (z dnia 20 października 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej prowadzenia wykładów przez osoby nieposiadające stopni naukowych doktora na Wydziale Inżynierii i Ekonomii Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w roku akademickim 2021/2022)

Uchwała nr 58/VI/2021 (z dnia 20 października 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej prowadzenia wykładów przez osoby nieposiadające stopni naukowych doktora na Wydziale Nauk Technicznych i Społecznych Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w roku akademickim 2021/2022)

Uchwała nr 57/VI/2021 (z dnia 20 października 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej prowadzenia wykładów przez osoby nieposiadające stopni naukowych doktora na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w roku akademickim 2021/2022)

Uchwała nr 56/VI/2021 (z dnia 30 września 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” na jednolitych studiach magisterskich)

Uchwała nr 55/VI/2021 (z dnia 30 września 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku „praca socjalna” na studiach drugiego stopnia)

Uchwała nr 54/VI/2021 (z dnia 30 września 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku „praca socjalna” na studiach pierwszego stopnia)

Uchwała nr 53/VI/2021 (z dnia 30 września 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku „pielęgniarstwo” na studiach drugiego stopnia)

Uchwała nr 52/VI/2021 (z dnia 30 września 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku „pielęgniarstwo” na studiach pierwszego stopnia)

Uchwała nr 51/VI/2021 (z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na budowę akredytowanego laboratorium badawczego w obszarach wytrzymałości materiałów i inżynierii powierzchni)

Uchwała nr 50/VI/2021 (z dnia 30 września 2021 r. w sprawie składu Kapituły Własnego Funduszu Stypendialnego Uczelni na kadencję 2020-2024)

Uchwała nr 49/VI/2021 (z dnia 30 września 2021 r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych Uczelni dla studentów na kadencję 2020-2024)

Uchwała nr 48/VI/2021 (z dnia 30 września 2021 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024)

Uchwała nr 47/VI/2021 (z dnia 30 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. Polskiej Ramy Kwalifikacji na kadencję 2020-2024)

Uchwała nr 46/VI/2021 (z dnia 30 września 2021 r. w sprawie składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2020-2024)

Uchwała nr 45/VI/2021 (z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 137/V/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 18 czerwca 2019 r. w części dotyczącej planu studiów na kierunku „mechanika i budowa maszyn”)

Uchwała nr 44/VI/2021 (z dnia 30 września 2021 r. w sprawie uchwalenia statutu Uczelni)

Uchwała nr 43/VI/2021 (z dnia 30 września 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Senatu)

Uchwała nr 42/VI2021 (z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przyporządkowania kierunku „zarządzanie” do dyscypliny naukowej)

Uchwała nr 41/VI/2021 (z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku „inżynieria środowiska” na studiach pierwszego stopnia)

Uchwała nr 40/VI/2021 (z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 139/V/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 18 czerwca 2019 r. w części dotyczącej dyscyplin naukowych na kierunku „informatyka”)

Uchwała nr 39/VI/2021 (z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 140/V/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 18 czerwca 2019 r. w części dotyczącej dyscyplin naukowych na kierunku „ekonomia”)

Uchwała nr 38/VI/2021 (z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany w uchwale nr 15/VI/2020 Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego z dnia 30 września 2020 r. w części dotyczącej przyporządkowania kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” na studiach pierwszego stopnia do dziedziny i dyscyplin naukowych)

Uchwała nr 37/VI/2021 (z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku „logistyka” na studiach pierwszego stopnia)

Uchwała nr 36/VI/2021 (z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia do Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w roku akademickim 2022/2023)

Uchwała nr 35/VI/2021 (z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów wydawanego przez Państwową Uczelnię Zawodową im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Uchwała nr 34/VI/2021 (z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zaopiniowania „Regulaminu Funduszu rozwoju Uczelni w PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Uchwała nr 33/VI/2021 (z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii i wyrażenia zgody na przeznaczenie środków uzyskanych z obligacji skarbowych)

Uchwała nr 32/VI/2021 (z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania zaktualizowanego projektu Planu Inwestycyjnego Uczelni na lata 2021 - 2025)

Uchwała nr 31/VI/2021 (z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie logopedii ogólnej)

Uchwała nr 30/VI/2021 (z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej)

Uchwała nr 29/VI/2021 (z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia programu specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej)

Uchwała nr 28/VI/2021 (z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 137/V/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 18 czerwca 2019 r. w części dotyczącej dyscyplin naukowych na kierunku „mechanika i budowa maszyn”)

Uchwała nr 27/VI/2021 (z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 188/V/2020 Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 30 czerwca 2020 r. dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia do Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w roku akademickim 2021/2022)

Uchwała nr 26/VI/2021 (z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu Planu Inwestycyjnego Uczelni na lata 2021-2025)  -  Plan_Inwestycyjny

Uchwała nr 25/VI/2021 (z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia funduszu rozwoju Uczelni)

Uchwała nr 24/VI/2021 (z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Raportu wdrożenia „Programu Rozwoju Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie”, tytuł projektu „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie”)
Raport Wdrożenia

Uchwała nr 23/VI/2021 (z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków i przewodniczącego Rady Uczelni)

Uchwała nr 22/VI/2020 (z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia treści wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Uchwała nr 21/VI/2020 (z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni)

Uchwała nr 20/VI/2020 (z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie powołania członków Rady Uczelni na lata 2021-2024)

Uchwała nr 19/VI/2020 (z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów do Rady Uczelni oraz wyboru jej Przewodniczącego)

Uchwała nr 18/VI/2020 (z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności pierwszej Rady Uczelni Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Uchwała nr 17/VI/2020 (z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji strategii Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Uchwała nr 16/VI/2020 (z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościkiego w Ciechanowie)

Uchwała15/VI/2020 (z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” na studiach pierwszego stopnia)

Uchwała14/VI/2020 (z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla studiów podyplomowych „przygotowanie do zawodu nauczyciela)

Uchwała 13/VI/2020 (z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku „praca socjalna” na studiach drugiego stopnia)

Uchwała12/VI/2020 (z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku „praca socjalna” na studiach pierwszego stopnia)

Uchwała 11/VI/2020 (Senatu PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” na jednolitych studiach magisterskich)

Uchwała 10/VI/2020 (Senatu PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku „pielęgniarstwo” na studiach drugiego stopnia)

Uchwała 9/VI/2020 (z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku „pielęgniarstwo” na studiach pierwszego stopnia)

Uchwała 8/VI/2020 (z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych, Kształcenia Specjalistycznego oraz Innych Form Kształcenia w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Uchwała 7/VI/2020 (z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku "elektronika i telekomunikacja" na studiach drugiego stopnia)

Uchwała 6/VI/2020 (z dnia 16 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. Polskiej Ramy Kwalifikacji na kadencję 2020 - 2024)

Uchwała 5/VI/2020 (z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o proponowanym składzie komisji do spraw oceny nauczycieli akademickich w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Uchwała 4/VI/2020 (z dnia 16 września 2020 r. w sprawie Kapituły Własnego Funduszu Stypendialnego Uczelni na kadencję 2020 - 2024)

Uchwała 3/VI/2020 (z dnia 16 września 2020 r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych Uczelni dla studentów na kadencję 2020 - 2024)

Uchwała 2/VI/2020 (z dnia 16 września 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020 - 2024)

Uchawła 1/VI/2020 (z dnia 16 września 2020 r. w sprawie składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2020 - 2024)


Uchwała 190/V/2020 (z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Strategii rozwoju Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na lata 2020-2024)

Uchwała 189/V/2020 (z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku "elektronika i telekomunikacja" na studiach pierwszego stopnia)

Uchwała nr 188/V/2020 (z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia do Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w roku akademickim 2021/2022)

Uchwała nr 187/V/2020 (z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku „rolnictwo” na studiach pierwszego stopnia)

Uchwała nr 186/V/2020 (z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydata na funkcję rektora)

Uchwała 185/V/2020 (z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wyborczego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Uchwała 184/V/2020 (z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Uczelni)

Uchwała 183/V/2020 (z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu pierwszej Rady Uczelni)

Uchwała 182/V/2020 (z dnia 11 marca 2020 r.  w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka pierwszej Rady Uczelni)

Uchwała 181/V/2020 (z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Senatu)

Uchwała 180/V/2020 (z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 96/IV/2014 w sprawie uczelnianego wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych obowiązującego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie oraz Uchwały nr 56/V/2017 w sprawie zmiany uczelnianego wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych obowiązującego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie oraz przyjęcia jednolitego wzoru świadectwa)

Uchwała 179/V/2020 (z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Wyborczego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Uchwała 178/V/2020 (z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyboru komisji wyborczej)

Uchwała 177/V/2020 (z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury do nadania Medalu Komisji Edukacji Narodowej)

Uchwała 176/V/2020 (z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatur do nadania Medalu za Długoletnią Służbę)

Uchwała 175/V/2020 (z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatur do nadania Krzyża Zasługi)

Uchwała 174/V/2020 (z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia efektów uczelnia się, programu studiów oraz harmonogramu realizacji programu studiów (planu studiów) na kierunku "Praca socjalna" studia drugiego stopnia o profilu praktyczym)

Uchwała 173/V/2019 (z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zorganizowania kursu specjalistycznego)

Uchwała 172/V/2019 (z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie utworzenia studiów podyplomowych)

Uchwała 171/V/2019 (z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku "praca socjalna")

Uchwała 170/V/2019 (z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji strategii.)

Uchwała 169/V/2019 (z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych)

Uchwała 168/V/2019 (z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia planu studiów i programu kształcenia dla kierunku „pielęgniarstwo” na studiach pierwszego stopnia)

Uchwała 167/V/2019 (z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Uchwała 166/V/2019 (z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie składu komisji dyscyplinarnych Uczelni dla studentów na kadencję 2016-2020)

Uchwała 165/V/2019 (z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020)

Uchwała 164/V/2019 (z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie uchylenia uchwał Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Uchwała 163/V/2019 (z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie składu Senackiej Komisji ds. Polskiej Ramy Kwalifikacji na kadencję 2016-2020)

Uchwała 162/V/2019 (z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020)

Uchwała 161/V/2019 (z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu gospodarki finansowej Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Uchwała 160/V/2019 (z dnia 30 września 2019 roku w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020)

Uchwała 159/V/2019 (z dnia 30 września 2019 roku w sprawie ustalenia planu studiów i progamu kształcenia dla kierunku "praca socjalna" na studiach pierwszego stopnia)

Uchwała 158/V/2019 (z dnia 30 września 2019 roku w sprawie ustalenia efektów uczenia się dla kierunku "praca socjalna" na studiach pierwszego stopnia)

Uchwała 157/V/2019 (z dnia 30 września 2019 roku w sprawie ustalenia planu studiów i programu kształcenia dla kierunku "pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna" na jednolitych studiach magisterskich)

Uchwała 156/V/2019 (z dnia 30 września 2019 roku w sprawie ustalenia efektów uczenia się dla kierunku "pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna" na jednolitych studiach magisterskich)

Uchwała 155/V/2019 (z dnia 30 września 2019 roku w sprawie ustalenia planu studiów i programu kształcenia dla kierunku "pielęgniarstwo" na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia)

Uchwała 154/V/2019 (z dnia 30 września 2019 roku w sprawie ustalenia efektów uczenia się dla kierunku "pielęgniarstwo" na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia)

Uchwała 153/V/2019 (z dnia 30 września 2019 roku w sprawie ustalenia planu studiów i programu kształcenia dla kierunku "pielęgniarstwo" na studiach pierwszego stopnia)

Uchwała 152/V/2019 (z dnia 30 września 2019 roku w sprawie ustalenia efektów uczenia się na kierunku "pielęgniarstwo" na studiach pierwszego stopinia)

Uchwała 151/V/2019 (z dnia 30 września 2019 roku w sprawie aktualizacji nazwy Uczelni, Wydziałów i ACK w aktach wewnętrznych Uczelni)

Uchwała 150/V/2019 (z dnia 11 września 2019 w sprawie udzielenia upoważnienia prorektorowi)

Uchwała 149/V/2019 (z dnia 11 września 2019 w sprawie wyrażenia opinii o przekształceniu Wydziałów)

Uchwała 148/V/2019 (z dnia 11 września 2019 w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów wydawanego przez Uczelnię od dnia 1 października 2019 r. absolwentom studiów rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020, w zw. ze zmianą Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów z dnia 27 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861 z późn. zm.), wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1498))

Uchwała 147/V/2019 (z dnia 11 września 2019 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów)

Uchwała 146/V/2019 (z dnia 18 czerwca 2019 w sprawie wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków funkcyjnego i zadaniowego Rektora)

Uchwała 145/V/2019 (z dnia 18 czerwca 2019 w sprawie wyrażenia opinii o proponowanym składzie komisji do spraw oceny nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Uchwała 144/V/2019 (z dnia 18 czerwca 2019 w sprawie zmiany programu studiów w zakresie efektów uczenia się, dla kierunku "pielęgniarstwo" na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym, dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020)

Uchwała 143/V/2019 (z dnia 18 czerwca 2019 w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku "elektronika i telekomunikacja")

Uchwała 142/V/2019 (z dnia 18 czerwca 2019 w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku "logistyka")

Uchwała 141/V/2019 (z dnia 18 czerwca 2019 w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku "bezpieczeństwo wewnętrzne")

Uchwała 140/V/2019 (z dnia 18 czerwca 2019 w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku "ekonomia")

Uchwała 139/V/2019 (z dnia 18 czerwca 2019 w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku "informatyka")

Uchwała 138/V/2019 (z dnia 18 czerwca 2019 w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku "rolnictwo'")

Uchwała 137/V/2019 (z dnia 18 czerwca 2019 w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku "mechanika i budowa maszyn")

Uchwała 136/V/2019 (z dnia 18 czerwca 2019 w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku "inżynieria środowiska")

Uchwała 135/V/2019 (z dnia 18 czerwca 2019 w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku "praca socjalna")

Uchwała 134/V/2019 (z dnia 18 czerwca 2019 w sprawie zamknięcia rekrutacji na studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku "pedagogika" od roku akademickiego 2019/2020, w związku z uzyskaniem zgody na prowadzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku "pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna")

Uchwała 133/V/2019 (z dnia 18 czerwca 2019 w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomu)

Uchwała 132/V/2019 (z dnia 18 czerwca 2019 w sprawie uchwalenia statutu Uczelni)

Uchwała 131/V/2019 (z dnia 18 czerwca 2019 w sprawie ustalenia nowego godła Uczelni, w zw. ze zmianą nazwy Uczelni z: "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie" na: "Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie")

Uchwała 130/V/2019 (z dnia 18 czerwca 2019 w sprawie odpisu na Własny Fundusz Stypendialny Uczelni)

Uchwała 129/V/2019 (z dnia 18 czerwca 2019 w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok 2019)

Uchwała 128/V/2019 (z dnia 18 czerwca 2019 w sprawie przeznaczenia zysku netto)

Uchwała 127/V/2019 (z dnia 18 czerwca 2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pal1stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie za rok 2018)

Uchwała 126/V/2019 (z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydatury do nadania statuetki "LAUR UCZELNI")

Uchwała 125/V/2019 (z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Uchwała 124/V/2019 (z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyborów w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Rady Uczelni)

Uchwała 123/V/2019 (z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia zasad zwiększenia wynagrodzeń pracowników Uczelni)

Uchwała 122/V/2019 (z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania członków pierwszej Rady Uczelni na lata 2019-2020)

Uchwała 121/V/2019 (z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji skrutacyjnej w celu przeprowadzenia w głosowaniu tajnym wyborów członków pierwszej Rady Uczelni na lata 2019-2020)

Uchwała 120/V/2019 (z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków i przewodniczącego pierwszej Rady Uczelni na lata 2019-2020)

Uchwała 119/V/2019 (z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawki brutto dla pracowników dydaktycznych wykonujących czynności w ramach umów cywilno-prawnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Uchwała 118/V/2019 (z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021)

Uchwała 117/V/2019 (z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu studiów)

Uchwała 116/V/2019 (z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie składu Komisji Senackiej ds. zwiększenia wynagrodzeń pracowników PWSZ w Ciechanowie)

Uchwała 115/V/2019 (z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie określenia sposobu powołania i zadań pierwszej Rady Uczelni na lata 2019-2020)

Uchwała 114/V/2019 (z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji senackiej ds. nadzoru nad wyborami członków Rady Uczelni)

Uchwała 113/V/2019 (z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie zmiany nazwy Uczelni z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na Państwową Uczelnię Zawodową im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Uchwała 112/V/2019 (z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok 2018 po zmianach)

Uchwała 111/V/2019 (z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu)

Uchwała 110/V/2019 (z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie utworzenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku "pielęgniarstwo")

Uchwała 109/V/2019 (z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku "pielęgniarstwo")

Uchwała 108/V/2019 (z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia opisów efektów kształcenia dla kierunku "pielęgniarstwo", studia drugiego stopnia o profilu praktycznym)

Uchwała 107/V/2019 (z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunku "pielęgniarstwo" do obszarów wiedzy, dziedzin nauki i dyscyplin naukowych)

Uchwała 106/V/2019 (z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wstępnego planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok 2019)

Uchwała 105/V/2019 (z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok 2018 po zmianach)


Uchwała 104/V/2018 (z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia "Programu Rozwoju Uczelni, Studenta i Absolwenta" w ramach projektu pn."Pielęgniarstwo zawód z przyszłością - wsparcie dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo PWSZ w Ciechanowie")

Uchwała 103/V/2018 (z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie dostosowania umowy o pracę w zakresie minimalnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego od dnia 1.01.2019 r. dla nauczycieli akademickich)

Uchwała 102/V/2018 (z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020)

Uchwała 101/V/2018 (z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok 2018 po zmianach)

Uchwała 100/V/2018 (z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Uchwała 99/V/2018 (z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie zatwierdzenia programu inwestycji pn. "Doposażenie laboratoriów na kierunkach Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria Środowiska, Rolnictwo i Logistyka")

Uchwała 98/V/2018 (z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie zmiany składu Kapituły Własnego Funduszu Stypendialnego Uczelni)

Uchwała 97/V/2018 (z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie utworzenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku "zarządzanie")

Uchwała 96/V/2018 (z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku "zarządzanie")

Uchwała 95/V/2018 (z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia opisów efektów kształcenia na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku "zarządzanie")

Uchwała 94/V/2018 (z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie przyporządkowania kierunku "zarządzanie" do obszarów wiedzy, dziedzin nauki i dyscyplin naukowych)

Uchwała 93/V/2018 (z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie utworzenia stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku "pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna")

Uchwała 92/V/2018 (z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku "pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna")

Uchwała 91/V/2018 (z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia opisów efektów kształcenia dla kierunku "pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna", jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym)

Uchwała 90/V/2018 (z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie przyporządkowania kierunku "pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna" do obszarów wiedzy, dziedzin nauki i dyscyplin naukowych)

Uchwała 89/V/2018 (z dnia 24 października 2018 roku w sprawie zatwierdzenia "Programu Rozwoju PWSZ w Ciechanowie" opracowanego w ramach projektu "Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie")
Załączniki

Uchwała 88/V/2018 (z dnia 24 października 2018 roku w sprawie opłat za wydawanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów oraz opiaty za przeprowadzenie rekrutacji)

Uchwała 87/V/2018 (z dnia 24 października 2018 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku "mechanika i budowa maszyn")

Uchwała 86/V/2018 (z dnia 24 października 2018 roku w sprawie utworzenia nowej specjalności na kierunku "mechanika i budowa maszyn")

Uchwała 85/V/2018 (z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok 2018 po zmianach)

Uchwała 84/V/2018 (z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 38/V/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 21 września 20 l 7 r. w sprawie zakresu obowiązków dydaktycznych, rodzajów zajęć oraz pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania)

Uchwała 83/V/2018 (z dnia 26 września 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie nr 44/V/2017 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wynagrodzenia motywacyjnego dla nauczycieli akademickich PWSZ w Ciechanowie)

Uchwała 82/V/2018 (z dnia 26 września 2018 roku w sprawie składu Komisji Senackiej ds. statutu)

Uchwała 81/V/2018 (z dnia 26 września 2018 roku w sprawie wyboru przedstawiciela Senatu do Komisji Senackiej ds. statutu)

Uchwała 80/V/2018 (z dnia 26 września 2018 roku w sprawie powołania komisji skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyborów w głosowaniu tajnym na przedstawiciela Senatu do Komisji Senackiej ds. Statutu)

Uchwała 79/V/2018 (z dnia 26 września 2018 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu)

Uchwała 78/V/2018 (z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie zaopiniowania uruchomienia i organizacji kształcenia na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 w PWSZ w Ciechanowie)

Uchwała 77/V/2018 (z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie odpisu na Własny Fundusz Stypendialny Uczelni)

Uchwała 76/V/2018 (z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok 2018)

Uchwała 75/V/2018 (z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w roku akademickim 2018/2019)

Uchwała 74/V/2018 (z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020)

Uchwała 73/V/2018 (z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu tworzenia i gospodarowania funduszem rozwoju uczelni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Uchwała 72/V/2018 (z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie odpisu ze środków dotacji przeznaczonej na Fundusz Pomocy Materialnej dla studentów na remont Domu Studenta)

Uchwała 71/V/2018 (z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie przeznaczenia zysku netto)

Uchwała 70/V/2018 (z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie za rok 2017)

Uchwała 69/V/2018 (z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok 2017 po zmianach)

Uchwała 68/V/2018 (z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie zaopiniowania kandydatury do nadania statuetki "LAUR UCZELNI")

Uchwała 67/V/2018 (z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie składu komisji dyscyplinarnych Uczelni dla studentów na kadencję 2016-2020)

Uchwała 66/V/2018 (z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020)

Uchwała 65/V/2018 (z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie składu Senackiej Komisji ds. Krajowych Ram Kwalifikacji na kadencję 2016-2020)

Uchwała 64/V/2018 (z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020)

Uchwała 63/V/2018 (z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o proponowanym składzie Odwoławczej Komisji Oceniającej nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Uchwała 62/V/2018 (z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o proponowanym składzie komisji do spraw oceny nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Uchwała 61/V/2018 (z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu)

Uchwała 60/V/2018 (z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu oceny okresowej nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Uchwała 59/V/2018 (z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia wstępnego planu rzeczowo - finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok 2018)

Uchwała 58/V/2018 (z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok 2017 po zmianach)


Uchwała 57/V/2017 (z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie utworzenia Pracowni Badań nad Dziejami Północnego Mazowsza oraz wyrażenia zgody na powierzenie obowiązków kierownika Pracowni Panu rektorowi prof. dr hab. Leszkowi Zygnerowi)

Uchwała 56/V/2017 (z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany uczelnianego wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych obowiązującego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie przyjętego uchwałą nr 96/IV/2014 Senatu PWSZ w Ciechanowie z dnia 28 maja 2014 r. oraz przyjęcia jednolitego wzoru świadectwa)

Uchwała 55/V/2017 (z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany uczelnianego wzoru dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia obowiązującego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie przyjętego uchwałą nr 80/IV/2014 Senatu PWSZ w Ciechanowie z dnia 5 marca 2014 r. i zmienionego uchwałą nr 83/IV/2014 Senatu PWSZ w Ciechanowie z dnia 9 kwietnia 2014 r. oraz przyjęcia jednolitego wzoru dyplomu)

Uchwała 54/V/2017 (z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok 2017 po zmianach)

Uchwała 53/V/2017 (z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zaopiniowania Raportu samooceny)

Uchwała 52/V/2017 (z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze umowy darowizny nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 381, zlokalizowanej w Gminie Glinojeck, w miejscowości Malużyn, obręb 0012 Malużyn, na rzecz Gminy Glinojeck)

Uchwała 51/V/2017 (z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie opinii i przyjęcia do realizacji zlecenia MNiSW)

Uchwała 50/V/2017 (z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze umowy darowizny nieruchomości zlokalizowanej w Ciechanowie przy ul. Powstańców Warszawskich 22 na rzecz Gminy Miejskiej Ciechanów)

Uchwała 49/V/2017 (z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok 2017 po zmianach)

Uchwała 48/V/2017 (z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Uchwała 47/V/2017 (z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Uchwała 46/V/2017 (z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu)

Uchwała 45/V/2017 (z dnia 27 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do programu pilotażowego "Koncepcja edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej" - projekt pilotażowy)

Uchwała 44/V/2017 (z dnia 27 września 2017 roku w sprawie wynagrodzenia motywacyjnego dla nauczycieli akademickich PWSZ w Ciechanowie)

Uchwała 43/V/2017 (z dnia 27 września 2017 roku w sprawie utworzenia nowej specjalności na kierunku "elektronika i telekomunikacja")

Uchwała 42/V/2017 (z dnia 27 września 2017 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku "elektronika i telekomunikacja")

Uchwała 41/V/2017 (z dnia 27 września 2017 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku "pedagogika")

Uchwała 40/V/2017 (z dnia 21 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów)

Uchwała 39/V/2017 (z dnia 21 września 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawki brutto dla pracowników dydaktycznych wykonujących czynności w ramach umów cywilno-prawnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Uchwała 38/V/2017 (z dnia 21 września 2017 roku w sprawie zakresu obowiązków dydaktycznych, rodzajów zajęć oraz pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania)

Uchwała 37/V/2017 (z dnia 21 września 2017 roku w sprawie przyporządkowania kierunku "praca socjalna" do obszarów wiedzy, dziedzin nauki i dyscyplin naukowych)

Uchwała 36/V/2017 (z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie odpisu ze środków dotacji przeznaczonej na Fundusz Pomocy Materialnej dla studentów na remont Domu Studenta)

Uchwała 35/V/2017 (z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych)

Uchwała 34/V/2017 (z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie przeznaczenia zysku netto)

Uchwała 33/V/2017 (z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie za rok 2016)

Uchwała 32/V/2017 (z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o mianowanie Rektora na stanowisko profesora nadzwyczajnego)

Uchwała 31/V/2017 (z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany składu Kapituły Własnego Funduszu Stypendialnego Uczelni)

Uchwała 30/V/2017 (z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad podziału dotacji budżetowej)
Załącznik

Uchwała 29/V/2017 (z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok 2017)
Załącznik

Uchwała 28/V/2017 (z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018)

Uchwała 27/V/2017 (z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019)

Uchwała 26/V/2017 (z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie przyporządkowania kierunku "logistyka" do obszarów wiedzy, dziedzin nauki i dyscyplin naukowych)

Uchwała 25/V/2017 (z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku "logistyka" studiów pierwszego stopnia, dla obszarów kształcenia, z uwzględnieniem programu i profilu)

Uchwała 24/V/2017 (z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku "praca socjalna" studiów pierwszego stopnia, dla obszarów kształcenia, z uwzględnieniem programu i profilu)

Uchwała 23/V/2017 (z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie utworzenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku "logistyka")

Uchwała 22/V/2017 (z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie utworzenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku "praca socjalna")

Uchwała 21/V/2017 (z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie przekształcenia Gimnazjum Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Ciechanowie z siedzibą w Mławie)

Uchwała 20/V/2017 (z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie przyporządkowania kierunku "logistyka" do obszarów wiedzy, dziedzin nauki i dyscyplin naukowych)

Uchwała 19/V/2017 (z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie przyporządkowania kierunku "praca socjalna" do obszarów wiedzy, dziedzin nauki i dyscyplin naukowych)

Uchwała 18/V/2017 (z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu kierunku "logistyka")

Uchwała 17/V/2017 (z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu kierunku "praca socjalna")

Uchwała 16/V/2017 (z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wstępnego planu rzeczowo - finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok 2017)


Uchwała 15/V/2016 (z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok 2016 po zmianach)

Uchwała 14/V/2016 (z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wytycznych dla rad wydziałów dotyczących warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia oraz programy i plany studiów wyższych)

Uchwała 13/V/2016 (z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Uchwała 12/V/2016 (z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Uchwała 11/V/2016 (z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie składu komisji dyscyplinarnych Uczelni dla studentów na kadencję 2016-2020)

Uchwała 10/V/2016 (z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020)

Uchwała 9/V/2016 (z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie składu Senackiej Komisji ds. Krajowych Ram Kwalifikacji na kadencję 2016-2020)

Uchwała 8/V/2016 (z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020)

Uchwała 7/V/2016 (z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie wyboru przedstawiciela nauczycieli akademickich do Rady Bibliotecznej)

Uchwała 6/V/2016 (z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie opinii i przyjęcia do realizacji zlecenia MNiSW)

Uchwała 5/V/2016 (z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok 2016 po zmianach)

Uchwała 4/V/2016 (z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zaopiniowania kandydatury do nadania statuetki "LAUR UCZELNI")

Uchwała 3/V/2016 (z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 151/IV/2015 Senatu PWSZ w Ciechanowie z dnia 18 czerwca 2015 r. dotyczącej Regulaminu studiów)

Uchwała 2/V/2016 (z dnia 14 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2016, 2017 i 2018)

Uchwała 1/V/2016 (z dnia 14 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym dla specjalności "technologie energetyczne" na kierunku "inżynieria środowiska")

Uchwała 195/IV/2016 (z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzenia dla rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Uchwała 194/IV/2016 (z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie zasad odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w ramach Uniwersytetu Dziecięcego)

Uchwała 193/IV/2016 (z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o włączeniu Podyplomowych Studiów Przygotowujących do Wykonywania Zawodu Nauczyciela do Kierunku Pedagogika)

Uchwała 192/IV/2016 (z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o odwołaniu kierownika Studium Pedagogicznego)

Uchwała 191/IV/2016 (z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie likwidacji Studium Pedagogicznego)

Uchwała 190/IV/2016 (z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie uchylenia niewykonanej uchwały Senatu nr 101/IV/2014 z dnia 28 maja 2014 r.)

Uchwała 189/IV/2016 (z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym dla specjalności "rzecznik prasowy w służbach mundurowych" na kierunku "bezpieczeństwo wewnętrzne")

Uchwała 188/IV/2016 (z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie podziału budżetu na jednostki organizacyjne PWSZ w Ciechanowie na rok obrotowy 2016)

Uchwała 187/IV/2016 (z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok 2016)

Uchwała 186/IV/2016 (z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie odpisu ze środków dotacji przeznaczonej na Fundusz Pomocy Materialnej dla studentów na remont Domu Studenta)

Uchwała 185/IV/2016 (z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie przeznaczenia zysku netto)

Uchwała 184/IV/2016 (z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie za rok 2015)

Uchwała 183/IV/2016 (z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów)

Uchwała 182/IV/2016 (z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zaopiniowania kandydatur do nadania statuetki "LAUR UCZELN")

Uchwała 181/IV/2016 (z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie)

Uchwała 180/IV/2016 (z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 95/IV/2014 Senatu PWSZ w Ciechanowie z dnia 28 maja 2014 r. dotyczącej zasad pobierania i wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne)

Uchwała 179/IV/2016 (z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w roku akademickim 2016/2017, w tym liczby miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów)

Uchwała 178/IV/2016 (z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018)

Uchwała 177/IV/2016 (z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zaopiniowania kandydatur do nadania Medalu Komisji Edukacji Narodowej)

Uchwała 176/IV/2016 (z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zaopiniowania kandydatur do nadania odznaczeń)

Uchwała 175/IV/2016 (z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wstępnego planu rzeczowo – finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok 2016)

Uchwała 174/IV/2016 (z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu organizowania imprez przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Ciechanowie)
Załącznik

 

Uchwała 173/IV/2016 (z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia Święta w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)


Uchwała 172/IV/2015 (z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie przyporządkowania kierunku studiów wyższych prowadzonego na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych)

Uchwała 171/IV/2015 (z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok 2015 po zmianach)

Uchwała 170/IV/2015 (z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie składu komisji dyscyplinarnych Uczelni dla studentów)

Uchwała 169/IV/2015 (z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie składu Senackiej Komisji ds. Krajowych Ram Kwalifikacji na kadencję 2012-2016)

Uchwała 168/IV/2015 (z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2012-2016)

Uchwała 167/IV/2015 (z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie odpisu na Własny Fundusz Stypendialny Uczelni)

Uchwała 166/IV/2015 (z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany składu Kapituły Własnego Funduszu Stypendialnego Uczelni)

Uchwała 165/IV/2015 (z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Uchwała 164/IV/2015 (z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Uchwała 163/IV/2015 (z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów)

Uchwała 162/IV/2015 (z dnia 28 września 2015 roku w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2015)

Uchwała 161/IV/2015 (z dnia 28 września 2015 roku w sprawie zniesienia kierunku "dziennikarstwo i komunikacja społeczna")

Uchwała 160/IV/2015 (z dnia 28 września roku w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla kierunku "pedagogika")

Uchwała 159/IV/2015 (z dnia 22 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcia przewodu habilitacyjnego przez JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie - Pana doc. dra Leszka Zygnera)

Uchwała 158/IV/2015 (z dnia 22 września 2015 roku w sprawie zwrotu darowizny nieruchomości gruntowej, położonej w Ciechanowie)

Uchwała 157/IV/2015 (z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzenia dla rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Uchwała 156/IV/2015 (z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie przyporządkowania efektów kształcenia do dyscyplin naukowych dla studiów pierwszego stopnia na profilu praktycznym na kierunku "inżynieria środowiska")

Uchwała 155/IV/2015 (z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu oceny okresowej nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)
Załączniki

Uchwała 154/IV/2015 (z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia wytycznych dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia oraz programy i plany studiów wyższych)
Załącznik

Uchwała 153/IV/2015 (z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)
Załącznik

Uchwała 152/IV/2015 (z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Uczelni)
Załącznik

Uchwała 151/IV/2015 (z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany w Regulaminie studiów i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu)
Załącznik

Uchwała 150/IV/2015 (z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie zaopiniowania likwidacji Studium Wychowania Fizycznego)

Uchwała 149/IV/2015 (z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie zaopiniowania likwidacji Studium Języków Obcych)

Uchwała 148/IV/2015 (z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie liczby miejsc na kierunku studiów stacjonarnych "bezpieczeństwo wewnętrzne" w roku akademickim 2015/2016, w tym liczby miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów)

Uchwała 147/IV/2015 (z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016 oraz 2016/2017 na kierunek "bezpieczeństwo wewnętrzne")

Uchwała 146/IV/2015 (z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie przyporządkowania efektów kształcenia do obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych dla studiów pierwszego stopnia na profilu praktycznym na kierunku "elektronika i telekomunikacja")

Uchwała 145/IV/2015 (z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie przyporządkowania efektów kształcenia do obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych dla studiów pierwszego stopnia na profilu praktycznym na kierunku "dziennikarstwo i komunikacja społeczna")

Uchwała 144/IV/2015 (z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów pierwszego stopnia dla profilu praktycznego)

Uchwała 143/IV/2015 (z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)
Załącznik

Uchwała 142/IV/2015 (z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)
Załącznik

Uchwała 141/IV/2015 (z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie szczegółowych wzorów umów o warunkach świadczenia usług edukacyjnych i odpłatności za studia obowiązujących w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)
Załączniki

Uchwała 140/IV/2015 (z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie podziału budżetu na jednostki organizacyjne PWSZ w Ciechanowie na rok obrotowy 2015)

Uchwała 139/IV/2015 (z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok 2015)

Uchwała 138/IV/2015 (z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów remontów obiektów Akademickiego Centrum Kształcenia ze środków własnych Akademickiego Centrum Kształcenia)

Uchwała 137/IV/2015 (z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie odpisu ze środków dotacji przeznaczonej na Fundusz Pomocy Materialnej dla studentów na remont Domu Studenta)

Uchwała 136/IV/2015 (z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie przeznaczenia zysku netto)

Uchwała 135/IV/2015 (z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie za rok 2014)

Uchwała 134/IV/2015 (z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej ds. zatrudnienia nauczycieli akademickich)
Załącznik

Uchwała 133/IV/2015 (z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w roku akademickim 2015/2016, w tym liczby miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów)

Uchwała 132/IV/2015 (z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017)

Uchwała 131/IV/2015 (z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu studiów)
Załącznik

Uchwała 130/IV/2015 (z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany nazwy specjalności na kierunku "rolnictwo")

Uchwała 129/IV/2015 (z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie zaopiniowania Raportu samooceny)

Uchwała 128/IV/2015 (z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zniesienia specjalności na kierunku "pedagogika")

Uchwała 127/IV/2015 (z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia wstępnego planu rzeczowo – finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok 2015)

Uchwała 126/IV/2015 (z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie zaniechania inwestycji)

Uchwała 125/IV/2015 (z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie przyporządkowania kierunków studiów wyższych prowadzonych na Wydziale Inżynierii i Ekonomii)
Załącznik

Uchwała 124/IV/2015 (z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla kierunku "bezpieczeństwo wewnętrzne" oraz ich przyporządkowania do obszarów, dziedzin i dyscyplin nauki)

Uchwała 123/IV/2015 (z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie zniesienia kierunku "kulturoznawstwo")

Uchwała 122/IV/2015 (z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie zaopiniowania Raportu samooceny)


Uchwała 121/IV/2014 (z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie utworzenia nowej specjalności na kierunku "pedagogika")

Uchwała 120/IV/2014 (z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu kierunku "bezpieczeństwo wewnętrzne")

Uchwała 119/IV/2014 (z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zaniechania inwestycji)

Uchwała 118/IV/2014 (z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zaniechania inwestycji)

Uchwała 117/IV/2014 (z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok 2014 po zmianach)

Uchwała 116/IV/2014 (z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Uchwała 115/IV/2014 (z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Uchwała 114/IV/2014 (z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie rozliczenia środków finansowych pochodzących z dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia)

Uchwała 113/IV/2014 (z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych Uczelni dla studentów)

Uchwała 112/IV/2014 (z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie wyboru uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich)

Uchwała 111/IV/2014 (z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Uchwała 110/IV/2014 (z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie zaopiniowania Raportu samooceny)

Uchwała 109/IV/2014 (z dnia 23 września 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu i programu kształcenia dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dla kierunku "pedagogika" ze specjalnościami pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, logopedia, animacja kultury)

Uchwała 108/IV/2014 (z dnia 23 września 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu, programu i efektów kształcenia dla studiów stacjonarnych dla kierunku "pielęgniarstwo")

Uchwała 107/IV/2014 (z dnia 23 września 2014 roku w sprawie określenia procedur i zasad rekrutacji studentów i pracowników na wyjazdy w ramach programu Erasmus+)
Załączniki

Uchwała 106/IV/2014 (z dnia 23 września 2014 roku w sprawie nadania imienia auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Uchwała 105/IV/2014 (z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie określenia zasad zwiększenia wynagrodzeń pracowników w PWSZ w Ciechanowie na rok 2014)

Uchwała 104/IV/2014 (z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie)

Uchwała 103/IV/2014 (z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie)

Uchwała 102/IV/2014 (z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie)

Uchwała 101/IV/2014 (z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zmiany struktury organizacyjnej na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych)

Uchwała 100/IV/2014 (z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych)

Uchwała 99/IV/2014 (z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zaopiniowania zmian w planach studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna)

Uchwała 98/IV/2014 (z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zaopiniowania zmian w planach studiów na kierunku informatyka)

Uchwała 97/IV/2014 (z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zaopiniowania zmian w planach studiów na kierunku rolnictwo)

Uchwała 96/IV/2014 (z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia uczelnianego wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych obowiązującego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Uchwała 95/IV/2014 (z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zasad pobierania i wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne)

Uchwała 94/IV/2014 (z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie ustalenia organu uprawnionego do wyrażania zgody na dodatkowe zatrudnienie)

Uchwała 93/IV/2014 (z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie podziału budżetu na jednostki organizacyjne PWSZ w Ciechanowie na rok obrotowy 2014)

Uchwała 92/IV/2014 (z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok 2014)

Uchwała 91/IV/2014 (z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie odpisu ze środków dotacji przeznaczonej na Fundusz Pomocy Materialnej dla studentów na remont Domu Studenta)

Uchwała 90/IV/2014 (z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie przeznaczenia zysku netto)

Uchwała 89/IV/2014 (z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie za rok 2013)

Uchwała 88/IV/2014 (z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej zmiany struktury organizacyjnej na Wydziale Inżynierii i Ekonomii)

Uchwała 87/IV/2014 (z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Uchwała 86/IV/2014 (z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o proponowanym składzie Odwoławczej Komisji Oceniającej nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Uchwała 85/IV/2014 (z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016)

Uchwała 84/IV/2014 (z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie zaopiniowania Raportu samooceny)

Uchwała 83/IV/2014 (z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany uczelnianego wzoru dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia obowiązującego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie przyjętego Uchwałą nr 80/IV/2014)

Uchwała 82/IV/2014 (z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie stwierdzenia zgodności projektu Regulaminu Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z ustawą oraz Statutem Uczelni)

Uchwała 81/IV/2014 (z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu studiów)

Uchwała 80/IV/2014 (z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia uczelnianego wzoru dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia obowiązującego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Uchwała 79/IV/2014 (z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie powołania składu Kapituły Własnego Funduszu Stypendialnego Uczelni)

Uchwała 78/IV/2014 (z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie zaopiniowania Raportu samooceny)

Uchwała 77/IV/2014 (z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu oceny okresowej nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)
Załącznik nr 1, nr 2, nr 3, nr 4

Uchwała 76/IV/2014 (z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie egzaminu z języka obcego na poziomie B1 dla kierunku pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Uchwała 75/IV/2014 (z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie egzaminu z języka obcego na poziomie B2 w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Uchwała 74/IV/2014 (z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o proponowanym składzie komisji do spraw oceny nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Uchwała 73/IV/2014 (z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia wstępnego planu rzeczowo - finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok 2014)
Załącznik nr 2

Uchwała 72/IV/2014 (z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok 2013 po zmianach)
Załącznik nr 1

 


Uchwała 71/IV/2013 (z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie rozliczenia środków finansowych pochodzących z dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia)

Uchwała 70/IV/2013 (z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie rozliczenia środków finansowych pochodzących z dotacji na zadania związane ze świadczeniami zdrowotnymi)

Uchwała 69/IV/2013 (z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawki dla pracowników dydaktycznych wykonujących czynności w ramach umów cywilno-prawnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Uchwała 68/IV/2013 (z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok 2013 po zmianach)

Uchwała 67/IV/2013 (z dnia 23 października 2013 roku w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzenia dla rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Uchwała 66/IV/2013 (z dnia 23 października 2013 roku w sprawie składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2012-2016)

Uchwała 65/IV/2013 (z dnia 23 października 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2013)

Uchwała 64/IV/2013 (z dnia 23 października 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawki dla pracowników dydaktycznych wykonujących czynności w ramach umów cywilno-prawnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Uchwała 63/IV/2013 (z dnia 23 października 2013 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie w roku akademickim 2012/2013)

Uchwała 62/IV/2013 (z dnia 23 października 2013 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Uchwała 61/IV/2013 (z dnia 26 września 2013 roku w sprawie utworzenia nowej specjalności na kierunku „pedagogika”)

Uchwała 60/IV/2013 (z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu, programu kształcenia i matrycy efektów kształcenia dla studiów stacjonarnych dla kierunku „elektronika i telekomunikacja”)

Uchwała 59/IV/2013 (z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu, programu kształcenia i matrycy efektów kształcenia dla studiów stacjonarnych dla kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna”)

Uchwała 58/IV/2013 (z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu, programu kształcenia i matrycy efektów kształcenia dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dla kierunku „rolnictwo”)

Uchwała 57/IV/2013 (z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu, programu kształcenia i matrycy efektów kształcenia dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dla kierunku „mechanika i budowa maszyn”)

Uchwała 56/IV/2013 (z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu, programu kształcenia i matrycy efektów kształcenia dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dla kierunku „inżynieria środowiska”)

Uchwała 55/IV/2013 (z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu, programu kształcenia i matrycy efektów kształcenia dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dla kierunku „informatyka”)

Uchwała 54/IV/2013 (z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu, programu kształcenia i matrycy efektów kształcenia dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dla kierunku „ekonomia”)

Uchwała 53/IV/2013 (z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biblioteki Uczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Uchwała 52/IV/2013 (z dnia 26 września 2013 roku w sprawie Regulaminu studiów)

Uchwała 51/IV/2013 (z dnia 18 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu, programu kształcenia i matrycy efektów kształcenia dla studiów stacjonarnych - profil praktyczny - dla kierunku „pedagogika”)

Uchwała 50/IV/2013 (z dnia 18 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu i programu kształcenia dla studiów stacjonarnych - profil praktyczny - dla kierunku „kulturoznawstwo”)

Uchwała 49/IV/2013 (z dnia 18 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu, programu kształcenia i matrycy efektów kształcenia dla studiów niestacjonarnych pomostowych dla kierunku „pielęgniarstwo”)

Uchwała 48/IV/2013 (z dnia 18 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu, programu kształcenia i matrycy efektów kształcenia dla studiów stacjonarnych dla kierunku „pielęgniarstwo”)

Uchwała 47/IV/2013 (z dnia 18 września 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Uczelni)

Uchwała 46/IV/2013 (z dnia 18 września 2013 roku w sprawie zaniechania inwestycji)

Uchwała 44/IV/2013 (z dnia 18 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 182/III/2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu obowiązków dydaktycznych, rodzajów zajęć oraz pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania oraz utraty mocy uchwały nr 38/IY/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zakresu obowiązków dydaktycznych, rodzajów zajęć oraz pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania)

Uchwała 43/IV/2013 (z dnia 18 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na współwydawanie czasopisma naukowego „Studia Mazowieckie”)

Uchwała 42/IV/2013 (z dnia 18 września 2013 roku w sprawie opinii o zawieszeniu rekrutacji na kierunek „kulturoznawstwo”)

Uchwała 41/IV/2013 (z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok 2013)

Uchwała 40/IV/2013 (z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Akademickiego Centrum Kształcenia na rok 2013)

Uchwała 39/IV/2013 (z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 163/III/2012 Senatu PWSZ w Ciechanowie z dnia 23 lutego 2012 roku zawierającej wytyczne dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia oraz programy i plany studiów wyższych)

Uchwała 38/IV/2013 (z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 182/III/2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie zakresu obowiązków dydaktycznych, rodzajów zajęć oraz pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania)

Uchwała 37/IV/2013 (z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla programów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w PWSZ w Ciechanowie, z wyjątkiem pielęgniarstwa, na profilu praktycznym)

Uchwała 36/IV/2013 (z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w specjalnościach na kierunkach "ekonomia", "inżynieria środowiska", "mechanika i budowa maszyn")

Uchwała 35/IV/2013 (z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie podziału budżetu na jednostki organizacyjne PWSZ w Ciechanowie na rok obrotowy 2013)

Uchwała 34/IV/2013 (z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu gospodarki finansowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Uchwała 33/IV/2013 (z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie przeznaczenia zysku netto)

Uchwała 32/IV/2013 (z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie za rok 2012)

Uchwała 31/IV/2013 (z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia zasad rekrutacji studentów na studia i praktyki zagraniczne oraz nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć w ramach programu Erasmus)

Uchwała 30/IV/2013 (z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie uzupełnienia i zatwierdzenia składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2012-2016)

Uchwała 29/IV/2013 (z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2014/2015)

Uchwała 28/IV/2013 (z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie zaopiniowania programu Studium Pedagogicznego PWSZ w Ciechanowie)

Uchwała 27/IV/2013 (z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Uczelnianej PWSZ w Ciechanowie)

Uchwała 26/IV/2013 (z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu kierunku „pedagogika”)

Uchwała 25/IV/2013 (z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Komisji ds. Regulaminu gospodarki finansowej Uczelni)

Uchwała 24/IV/2013 (z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2012-2016)

Uchwała 23/IV/2013 (z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Uchwała 22/IV/2013 (z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie prowizorium planu rzeczowo - finansowego na rok 2013)


Uchwała 21/IV/2012 (z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 182/III/2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej W Ciechanowie z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie zakresu obowiązków dydaktycznych, rodzajów zajęć oraz pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania)

Uchwała 20/IV/2012 (z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Uczelni)

Uchwała 19/IV/2012 (z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok 2012 po zmianach)

Uchwała 18/IV/2012 (z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia)

Uchwała 17/IV/2012 (z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2012-2016)

Uchwała 16/IV/2012 (z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Krajowych Ram Kwalifikacji na kadencję 2012-2016)

Uchwała 15/IV/2012 (z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2012)

Uchwała 14/IV/2012 (z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok 2012 po zmianach)

Uchwała 13/IV/2012 (z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji ds. włączenia do Uczelni Kolegium Nauczycielskiego)

Uchwała 12/IV/2012 (z dnia 12 października 2012 roku w sprawie przyjęcia Strategii i Misji Uczelni)

Uchwała 11/IV/2012 (z dnia 12 października 2012 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdań działalności jednostek organizacyjnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie w roku akademickim 2011/2012)

Uchwała 10/IV/2012 (z dnia 12 października 2012 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Uchwała 9/IV/2012 (z dnia 25 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie o 60% ceny zbycia zabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Augustiańskiej w Ciechanowie)

Uchwała 8/IV/2012 (z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku ekonomia)

Uchwała 7/IV/2012 (z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów stacjonarnych na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku elektronika i telekomunikacja)

Uchwała 6/IV/2012 (z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu studiów i programu kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie dla studiów niestacjonarnych zawodowych – pomostowych na kierunku pielęgniarstwo)

Uchwała 5/IV/2012 (z dnia 13 września 2012 roku w sprawie zaopiniowania przedstawiciela organów państwowych jako członka Konwentu)

Uchwała 4/IV/2012 (z dnia 13 września 2012 roku w sprawie wyboru przedstawiciela nauczycieli akademickich do Rady Bibliotecznej)

Uchwała 3/IV/2012 (z dnia 13 września 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 182/III/2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu obowiązków dydaktycznych, rodzajów zajęć oraz pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania)

Uchwała 2/IV/2012 (z dnia 13 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu studiów i programu kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie dla kierunku Pielęgniarstwo)

Uchwała 1/IV/2012 (z dnia 13 września 2012 roku w sprawie zaopiniowania powołania Studium Języków Obcych)

Uchwała 183/III/2012 (z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego uczelni)

Uchwała 182/III/2012 (z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie zakresu obowiązków dydaktycznych, rodzajów zajęć oraz pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania)

Uchwała 181/III/2012 (z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie podziału budżetu na jednostki organizacyjne PWSZ w Ciechanowie na rok obrotowy 2012)

Uchwała 180/III/2012 (z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia Misji i Strategii uczelni)

Uchwała 179/III/2012 (z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków prowadzonych w PWSZ w Ciechanowie)

Uchwała 178/III/2012 (z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie przyjęcia zmian w planach studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie dla kierunku „informatyka”)

Uchwała 177/III/2012 (z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie przyjęcia zmian w planach studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie dla kierunku „kulturoznawstwo”)

Uchwała 176/III/2012 (z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok 2012)

Uchwała 175/III/2012 (z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 154/III/2011 Senatu PWSZ w Ciechanowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o ustaleniu nowej struktury uczelni oraz uchwały nr 160/III/2012 Senatu PWSZ w Ciechanowie z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniającej uchwałę nr 154/III/2011 Senatu PWSZ w Ciechanowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o ustaleniu nowej struktury uczelni)

Uchwała 174/III/2012 (z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie o 40% wartości zabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Augustiańskiej w Ciechanowie przewidzianej do zbycia)

Uchwała 173/III/2012 (z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie przeznaczenia zysku netto)

Uchwała 172/III/2012 (z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie za rok 2011)

Uchwała 171/III/2012 (z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2013/2014)

Uchwała 170/III/2012 (z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie Regulaminu studiów)

Uchwała 169/III/2012 (z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie akceptacji Kalendarza czynności wyborczych na kadencję 2012-2016 w PWSZ w Ciechanowie)

Uchwała 168/III/2012 (z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wyborczego PWSZ w Ciechanowie)

Uchwała 167/III/2012 (z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie poparcia przez Senat propozycji włączenia Kolegium Nauczycielskiego w struktury PWSZ w Ciechanowie)

Uchwała 166/III/2012 (z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej ds. zatrudniania nauczycieli akademickich)

Uchwała 165/III/2012 (z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu uczelni)

Uchwała 164/III/2012 (z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie zmiany składu Kapituły Własnego Funduszu Stypendialnego Uczelni)

Uchwała 163/III/2012 (z dnia 23 lutego 2012 roku zawierająca wytyczne dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia oraz programy i plany studiów wyższych)

Uchwała 162/III/2012 (z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki Studenta PWSZ w Ciechanowie)

Uchwała 161/III/2012 (z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia statutu Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Ciechanowie)

Uchwała 160/III/2012 (z dnia 26 stycznia 2012 roku zmieniająca uchwałę 154/III/2011 Senatu PWSZ w Ciechanowie z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o ustaleniu nowej struktury uczelni)

Uchwała 159/III/2012 (z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie zamknięcia kierunku „filologia polska”)

Uchwała 158/III/2012 (z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2012)Opublikował: Bartosz Budny
Publikacja dnia: 25.05.2023, 14:10
Dokument oglądany razy: 313
Podpisał: Grzegorz Koc
Dokument z dnia: 10.05.2021