Przetarg nieograniczony pn. "Wykonanie robót budowlanych w obiektach PWSZ w Ciechanowie z podziałem na zadania"

Numer przetargu: KAG.262.17.2019
Informacja opublikowana: 28.05.2019, 13:13
Data zakończenia przetargu: 15.07.2019, 12:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 28.05.2019, 12:00 (rozstrzygnięty)
Kontakt:
Podlega Ustawie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty


Informacja z otwarcia ofert


Zmiany w SIWZ z dnia 30.05.2019

 1.  Ogłoszenie o Zamówieniu.
 2.  SIWZ
 3.  Załacznik nr 1a
 4.  Załacznik nr 1b
 5.  Załącznik nr 1c
 6.  Załącznik nr 1d
 7.  Plac manewrowy - dokumentacja techniczna
 8.  Załącznik nr 2 - Formularz ofertowo-cenowy.
 9.  Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia
 10.  Załącznik nr 4 -Oswiadczenie Wykonawcy
 11.  Załącznik nr 5 - Grupa kapitałowa.
 12.  Załącznik nr 6 - Projekt umowy.
 13.  Załącznik nr 7- Wykaz osób.
 14.  Załacznik nr 8 - Wykaz robót.
Opublikował: Rafał Kostka
Publikacja dnia: 28.05.2019, 13:13
Dokument oglądany razy: 1 124