Przetarg nieograniczony pn.: "Wykonanie robót budowlanych w obiektach PWSZ w Ciechanowie z podziałem na zadania"

Numer przetargu: KAG.262.17.2019
Informacja opublikowana: 28.05.2019, 13:03
Data zakończenia przetargu: 28.05.2019, 12:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 15.07.2019, 12:00 (rozstrzygnięty)
Kontakt:
Podlega Ustawie
 1.  Ogłoszenie o Zamówieniu.
 2.  SIWZ
 3.  Załacznik nr 1a
 4.  Załacznik nr 1b
 5.  Załącznik nr 1c
 6.  Załącznik nr 1d
 7.  Plac manewrowy - dokumentacja techniczna
 8.  Załącznik nr 2 - Formularz ofertowo-cenowy.
 9.  Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia
 10.  Załącznik nr 4 -Oswiadczenie Wykonawcy
 11.  Załącznik nr 5- Grupa kapitałowa.
 12.  Załącznik nr 6 - Projekt umowy.
 13.  Załącznik nr 7- Wykaz osób.
Opublikował: Andrzej Pietroń
Publikacja dnia: 28.05.2019, 13:03
Dokument oglądany razy: 674