Przebudowa pokoi mieszkalnych z węzłami sanitarnymi w DS

Numer przetargu: KAI.262.29.2020
Informacja opublikowana: 29.12.2020, 13:16
Data zakończenia przetargu: 15.01.2021, 11:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 00.00.0000, 00:00 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt:
Podlega Ustawie

Informacja o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 29.01.2021 r.


Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.01.2021r.


 

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie zaprasza do zkładania ofert na zadanie pn:"Przebudowa pokoi mieszkalnych z węzłami samitarnymi w DS"

 

Załączniki : 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Dom Studenta - projekt techniczny
 4. Dom Studenta - projekt techniczny - opis
 5. Wydzielenie łazienek w PUZ Ciechanów - przedmiar
 6. Wydzielenie łazienek w PUZ Ciechanów - roboty elektryczne - przedmiar
 7. Wydzielenie łazienek w PUZ Ciechanów - roboty sanitarne - przedmiar
 8. Załącznik nr 2 - Oferta
 9. Załącznik nr 3 - Oświadczenie
 10. Załącznik nr 4 - Grupa kapitałowa
 11. Załącznik nr 5 - Projekt umowy
 12. Załącznik nr 6 - Wykaz robót
 13. Załącznik nr 7 - Wykaz osób
Opublikował: Batrosz Budny
Publikacja dnia: 29.12.2020, 13:16
Dokument oglądany razy: 688