Kontrole zewnętrzne

Lp. Przedmiot kontroli Instytucja kontrolująca Data kontroli Dokumenty
1 Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne warunków pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy oraz nadzoru nad substancjami i mieszaninami chemicznymi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Ciechanowie
03.03.2016 r.
04.03.2016 r.
2 Kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązków wynikających z decyzji PPIS w Ciechanowie nr HP-9/2016 z dnia 06.04.2016 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Ciechanowie
29.06.2016 r.
3 Kontrola wykonywania zadań obronnych Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Ciechanowie
30.03.2017 r.
31.03.2017 r.
4Ocena stanu sanitarnego Przedszkola i Liceum Ogólnokształcącego ACKPowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Mławie
12.04.2018 r.

POBIERZ

5 Ocena stanu sanitarnego Uczelni Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Ciechanowie
13.12.2018 r.
14.12.2018 r.
6Ocena stanu sanitarnego Przedszkola i Liceum Ogólnokształcącego ACK
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Mławie
29.03.2019 r.

POBIERZ

7

Akredytacja na kierunku pielęgniarstwo studia drugiego stopnia uruchamiane przez PWSZ w Ciechanowie Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych 26.04.2019 r.

8 Czynności kontrolno - rozpoznawcze Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie 26.09.2019 r.

9 Wizyta monitoringowa w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej

Ministerstwo Zdrowia

Departament Pielęgniarek i Położnych

28.11.2019 r.

10Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego - Medyczna Szkoła Policealna ACK

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Delegatura w Ciechanowie

16.12.2019 r.

POBIERZ

11Kontrola planowa projektu pn. "Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie" nr POWR.05.03.00-00-0062/17Centrum Rozwoju Administracji
Sp. Z O.O. z siedzibą w Szczecinie

24.02.2020 r.

25.02.2020 r.

12Kontrola kompleksowa z poborem prób (Dom Studenta)Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie
20.10.2021 r.


POBIERZ

13Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia zawodowego w zawodach z branży opieki zdrowotnej - Medyczna Szkoła Policealna ACKKuratorium Oświaty w Warszawie
Delegatura w Ciechanowie
23.02.2022 r.

POBIERZ

14Kontrola w zakresie oceny stanu higieniczno-sanitarnego - Liceum Ogólnokształcące, Przedszkole ACKPowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Mławie
02.06.2022 r.

POBIERZ

15Diagnoza przedsięwzięć prozdrowotnych w placówce nauczania - Liceum Ogólnokształcące ACKPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie02.06.2022 r.

POBIERZ

16Diagnoza przedsięwzięć prozdrowotnych w placówce nauczania - Przedszkole ACK
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie
02.06.2022 r.

POBIERZ

17Sprawdzenie przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy

Państwowa Inspekcja Pracy

Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie Oddział w Ciechanowie

05.07.2022

-

05.10.2022

POBIERZ

18Kontrola w zakresie wykonania nieprawidłowości/ uchybień stwierdzonych podczas kontroli w dniu 02.06.2022 r.Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Mławie
06.10.2022 r.

POBIERZ

19Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące warunków zdrowotnych, środowiska pracy oraz nadzoru sanitarnego nad substancjami i mieszaninami chemicznymiPowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie

08.12.2022

-

09.12.2022

POBIERZ

20Postępowanie z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie do dnia 03.02.2023 r. oraz funkcjonowanie archiwum zakładowegoArchiwum Państwowe w Warszawie
Oddział w Mławie
03.02.2023 r.

POBIERZ

21Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych - Liceum Ogólnokształcące ACKKuratorium Oświaty w Warszawie
Delegatura w Ciechanowie
03.03.2023 r.

POBIERZ

22

Kontrola stanu sanitarnego i porządkowego pokoi noclegowych (Dom Studenta)
Kontrola sprawdzająca

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie
27.04.2023 r.
-
05.05.2023 r.
19.06.2023 r.
06.07.2023 r.


POBIERZ

23Kontrola podstawowa - ocena stanu sanitarnego domu studenckiegoPowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie
19.05.2023 r.


POBIERZ

24Ocena spełniania standardu kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo, studia I stopnia, profil praktycznyKrajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych1.06.2023 r. 


POBIERZ


Opublikował: Bartosz Budny
Publikacja dnia: 08.08.2023, 11:53
Dokument oglądany razy: 623
Podpisał: Grzegorz Koc
Dokument z dnia: 22.07.2021