Konkursy

To jest archiwalna wersja strony z dnia 15.06.2020, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: Aktualizacja

Ogłoszenia o pracę w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Obowiązek informacyjny:

Informujemy że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) – „RODO”. Administratorem jest Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacgo Mościckiego w Ciechanowie z siedzibą przy ul.  Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: iod@puzim.edu.pl Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 ze zm. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. 2016 poz. 1666 z późn. zm.).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenia Pani/Pana aplikacji.
 
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku wyrażenia zgody może Pan/Pani cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu przepisów RODO.

 

Aktualnie nie jest prowadzone żadne postępowanie konkursowe
Opublikował: Batrosz Budny
Publikacja dnia: 15.06.2020, 11:45
Dokument oglądany razy: 30 412
Podpisał: Piotr Kuskowski
Dokument z dnia: 15.06.2020