KOMPETENCJE SENATU

 • Uchwalanie statutu
 • Uchwalanie regulaminu studiów
 • Uchwalanie strategii Uczelni i zatwierdzanie sprawozdania z jej realizacji
 • Powoływanie i odwoływanie członków Rady Uczelni
 • Opiniowanie kandydatów na rektora
 • Przeprowadzanie oceny funkcjonowania Uczelni
 • Formułowanie rekomendacji dla Rady Uczelni i rektora w zakresie wykonywanych przez nich zadań
 • Ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia i kształcenie specjalistyczne
 • Ustalanie programów studiów, studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego
 • Określanie sposobu potwierdzania efektów uczenia się
 • Wskazywanie kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki
 • Wykonywanie zadań związanych z przypisywaniem Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych
 • Wykonywanie zadań związanych z włączeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych i innych form kształcenia
 • Wykonywanie innych zadań określonych w statucie

Opublikował: Rafał Kostka
Publikacja dnia: 22.02.2019, 14:38
Dokument oglądany razy: 1 900
Podpisał:
Dokument z dnia: 22.02.2019