Informacje Ogólne

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych

im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

ul. Gabriela Narutowicza 9
06-400 Ciechanów

tel. (+48) 23 672 20 50
fax. (+48) 23 673 75 78

e-mail: rektorat@pansim.edu.pl
serwis internetowy: www.pansim.edu.pl
elektroniczna skrzynka podawcza: /PWSZ_Ciechanow/SkrytkaESP
(maksymalny rozmiar przesyłanego pliku - 500 MB)

Od 10 grudnia 2023 r. stosuje się system e-Doręczeń w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych
im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

Adres do e-doręczeń : AE:PL-30952-31939-EDSEG-17


Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Jarosław Derbin

e-mail : iod@pansim.edu.pl


NIP: 566-18-05-832
REGON: 130869208
Nr konta: 63 1020 1592 0000 2302 0084 5701

 


HISTORIA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie została utworzona na mocy rozporządzenia Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej pod przewodnictwem Premiera Jerzego Buzka 24 lipca 2001 r. 
Już od października 2001 r. uroczyście zainaugurowano po raz pierwszy rok akademicki wraz ze 146 nowoprzyjętymi studentami studiów dziennych na dwie specjalności: pielęgniarstwo i język polski z logopedią. Utworzono dwa instytuty: Instytut Ochrony Zdrowia w Ciechanowie i Instytut Filologiczno – Historyczny w Mławie. Rozpoczął się trudny okres budowy Uczelni, ponieważ brakowało wszystkiego, od budynków i sal dydaktycznych, poprzez ławki, krzesła, podręczniki i najprostsze pomoce dydaktyczne. Wielki entuzjazm i zapał pracowników, przychylność władz samorządowych Ciechanowa i Mławy, sympatia społeczności lokalnych oraz godna postawa studentów przyczyniły się do sukcesów Uczelni w kolejnych latach jej istnienia.

Pierwszym rektorem PWSZ w Ciechanowie mianowany został 1 września 2001 r. prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski, profesor Politechniki Warszawskiej. Funkcję tę pełnił tylko przez jeden rok, obejmując po tym okresie funkcję rektora Politechniki Warszawskiej. 
W latach 2002 - 2012 funkcję rektora pełnił prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa.

W latach 2012 – 2020 funkcję rektora pełnił prof. dr hab. Leszek Zygner
Od 2020 r. funkcję rektora pełni dr inż. Grzegorz Koc.

Prorektorami PWSZ w Ciechanowie byli:
prof. dr hab. med. Bibiana Mossakowska (2001 – 2002)
prof. dr hab. Ryszard Juszkiewicz  (2001 – 2005)
prof. dr hab. Bronisław Rocławski (2006 – 2008)
prof. dr hab. Leszek Zygner (2010 – 2012)
dr inż. Grzegorz Koc (2013 – 2020)

Od 2020 r. prorektorem jest prof. dr hab. Leszek Zygner.

Pierwszym kanclerzem Uczelni był mgr inż. Roman Niesiobędzki, który pełnił swoją funkcję od 2001 r. do 2009 r.
Od 2009 r. funkcję kanclerza pełni mgr inż. Piotr Wójcik.

Pierwszym kwestorem Uczelni była Zofia Malinowska, która swoją funkcję pełniła od 2001 r. do 2005 r.
Od 2005 r. funkcję kwestora pełni mgr Anna Ossowska.

Od 1 października 2019 r. do 30 września 2023 r. Uczelnia nosiła nazwę Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1560).

Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie (Dz.U. 2023 poz. 1921) od 1 października 2023 r. Uczelnia nosi nazwę Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.


WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I ICH DANE TELEADRESOWE

Lp.

Nazwa jednostki

Adres, telefon

1

Administracja

ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, tel. 23 672 20 50

2

Wydział Inżynierii i Ekonomii

ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, tel. 23 672 30 75

3

Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych

ul. Wojska Polskiego 51, 06-400 Ciechanów, tel. 23 672 22 13

4

PANS im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, Filia w Mławie, Wydział Nauk Technicznych i Społecznych

ul. Warszawska 52, 06-500 Mława,
tel. 23 654 98 08

5

Akademickie Centrum Kształcenia

ul. Warszawska 52, 06-500 Mława,
tel. 23 654 98 34

6

Biblioteka, Sekcja nauki i wydawnictw

ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, tel. 23 672 20 50

7

Archiwum

ul. Gabriela Narutowicza 4a, 06-400 Ciechanów, tel. 23 672 78 23

8

Dom Studenta

ul. Gabriela Narutowicza 4a, 06-400 Ciechanów, tel. 23 672 42 51


Opublikował: Bartosz Budny
Publikacja dnia: 15.11.2023, 10:33
Dokument oglądany razy: 734
Podpisał: Rafał Kostka
Dokument z dnia: 01.10.2023