Informacja o wysokości opłat pobieranych od studentów

Zarządzenie nr 43/2023 (z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31/2023 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 05 czerwca 2023 r. dotyczącego wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2023/2024 oraz opłat za pobyt w Domu Studenta)

Zarządzenie nr 39/2023 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31/2023 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 05 czerwca 2023 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2023/2024 oraz opłat za pobyt w Domu Studenta

Zarządzenie nr 31/2023 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2023/2024 oraz opłat za pobyt w Domu Studenta

Zarządzenie Nr 41/2022 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 08 czerwca 2022 r. w sprawie: wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2022/2023 oraz opłat za pobyt w Domu Studenta

Zarządzenie nr 35/2021 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 09 czerwca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2021/2022 oraz opłaty za pobyt w Domu Studenta

Zarządzenie nr 77/2020 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2020/2021 oraz opłat za pobyt w Domu Studenta

Uchwała 88/V/2018 z dnia 24 października 2018 roku w sprawie opłat za wydawanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów oraz opiaty za przeprowadzenie rekrutacji


Opublikował: Bartosz Budny
Publikacja dnia: 21.08.2023, 13:13
Dokument oglądany razy: 100
Podpisał: Grzegorz Koc
Dokument z dnia: 27.06.2023