Informacja o wysokości opłat pobieranych od studentów

To jest archiwalna wersja strony z dnia 05.02.2020, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: Dodano zarządzenie nr 77/2020 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie (z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2020/2021 oraz opłat za pobyt w Domu Studenta)

Zarządzenie nr 23/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości opiat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/2019 oraz za pobyt w Domu Studenta

Uchwała 88/V/2018 z dnia 24 października 2018 roku w sprawie opłat za wydawanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów oraz opiaty za przeprowadzenie rekrutacji

Zarządzenie nr 14/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020 oraz za pobyt w Domu Studenta.


Opublikował: Batrosz Budny
Publikacja dnia: 05.02.2020, 08:57
Dokument oglądany razy: 897
Podpisał: Leszek Zygner
Dokument z dnia: 05.02.2020