Witamy na stronie BIP PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

To jest archiwalna wersja strony z dnia 24.10.2019, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: Zmiana nazwy Uczelni

Informujemy, że dzień 27 grudnia 2021 roku jest dniem wolnym od pracyw związku z czym tego dnia      nie będą przyjmowane oferty ani pytania dotyczące zamówień publicznych.


Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Opublikował: Bartosz Budny
Publikacja dnia: 13.12.2021, 15:20
Dokument oglądany razy: 24 713
Podpisał: Piotr Kuskowski
Dokument z dnia: 24.10.2019